Kateřina Konečná: Za odvážné občanské postoje

Ján Čarnogurský: Za odvážné občanské postoje

Petr Drulák: Za odvážné občanské postoje

Jozef Leikert: Za závažná díla literatury faktu

Viera Glosíková: Za germanistické studie a překlady

Josef Gajda: Za knihu Ohlédnutí a přemítání

JAN KAVAN

Laudatio na Kateřinu Konečnou

Katku Konečnou jsem poprvé potkal koncem 90. let minulého století na jednáních zahraničního výboru Poslanecké sněmovny. Byla, myslím, tenkrát nejmladší poslankyní v celém Parlamentu a i zahraniční zkušenosti měla značně omezené. Projevovala ale o všechno nesmírně živý zájem a velmi rychle se orientovala. Pozval jsem ji proto do delegace Výboru, kterou do Sýrie pozval prezident Bašír Asad.

VLADIMÍR SKALSKÝ

Laudatio na Jána Čarnogurského

Ján Čarnogurský je právnik, ktorý mimochodom vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe, bývalý slovenský a česko-slovenský politik, predtým jeden z najvýraznejších slovenských disidentov, člen takzvanej bratislavskej päťky. A samozrejme tiež spisovateľ.

MONIKA HOŘENÍ

Laudatio na Petra Druláka

Osobně si vážím lidí vzdělaných, moudrých a dělných, kteří neváhají své nabyté znalosti a zkušenosti uplatnit ve prospěch přátelství mezi národy, spolupráce a míru. Takovým člověkem je bezpochyby politolog, vysokoškolský pedagog a někdejší diplomat profesor Ing. Petr Drulák, Ph.D., který obdrží Cenu Unie českých spisovatelů – nikoli jako spisovatel, i když sám je také publicisticky činný, ale za odvážné občanské postoje.

PETR ŽANTOVSKÝ

Laudatio na Jozefa Leikerta

Když jsem přijal, a rád, čestnou funkci laudátora Jozefa Leikerta při jeho ocenění Unií českých spisovatelů, neuvědomil jsem si, jak těžký je to vlastně úkol.

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Laudatio na Vieru Glosíkovou

Doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. absolvovala pětileté magisterské studium germanistiky a nordistiky na Univerzitě v Lipsku.

KAREL SÝS

Laudatio na Josefa Gajdu

Už je tomu dávno, kdy se československá armáda, tehdy ještě lidová, nezabývala jen myšlenkami na válku, v níž převálcuje momentálního protivníka. Dnes ministryně národního útoku myslí jen na jediné – jak předvést, že i žena má svalstvo řízené zeleným mozkem. Je typicky české, že v každé historické periodě vůdci a vůdkyně národa přísahají na jiného páníčka. Se… (dosaď podle momentální situace) na věčné časy a nikdy jinak!