JAROSLAV KOJZAR

V pondělí před 17. listopadem jsem odletěl do Berlína. Šlo o jednání s vedoucími pracovníky Neues Deutschland. Z cesty stojí jen za zaznamenání, že kromě stranického hotelu v hlavním městě jsem jednu noc strávil ve Wannsee ve vile, v níž přednesl 20. ledna 1942 svůj pověstný projev – či spíše plán – na „řešení židovské otázky“ všemocný „bůh smrti“ Reinhard Heydrich.

MILAN BLAHYNKA

Snad se příliš nemýlím, mám-li knihu ZA POETIKOU MILANA KUNDERY, Od básnických počátků k poslednímu románu Slavnost bezvýznamnosti (Host, Brno 2022, obálka a grafická úprava Tereza Žurková, 430 s.) za vrchol dosavadního intenzivního bádání Jakuba Češky o díle Milana Kundery. Z devíti svých knih a studií z let 2005-2022 výslovně o Milanu Kunderovi, které sám uvádí a které (až na tři mně zatím nedostupné) znám anebo jsem je aspoň prolistoval, jeví se mi šest přímo nebo nepřímo přípravnou prací k porozumění nejvlastnější podstatě a působivosti Kunderova románového díla, českou i světovou kritikou interpretovaného hlavně politicky a nanejvýš kulturněpoliticky.

FRANTIŠEK UHER

Václav Franc je zkušený prozaik a básník, který se urputně držel základní linie vlastní tvory. Úrovní a jistou periodicitou rozhodně nezůstávala mimo pozornost. Což není mimořádný úkaz. Mnozí autoři zůstávají sví, kutají na vlastních literárních ostrovech, ty se někdy postupně vzdalují a nejednou mizí z dohledu. Pouze výjimečně dospějí k nové tvůrčí expanzi, osvěženi čerstvými inspiračními zdroji se náhle mihnou mezi stálicemi jako jiskřící meteorit. Vaclavu Francovi se to povedlo sbírkou MINATURY (vyd. Jiří Raichl, 2023, 57 str., vl. ilustrace).

KAREL SÝS

Někdy mi připadá, že naše strana a vláda je až nemístně stydlivá ve vyžadování informací od státotvorných občanů.

ALBÍNA MĚCHUROVÁ

Vystylingovaná moderátorka s hlubokým výstřihem u nápadně potištěné halenky nabízela televizním divákům umělá ňadra. Po způsobu policejních protokolů vyslýchala vysokou političku, zodpovědnou za rozvoj školství. Ta se hájila naučenou teoretickou představou o budoucí koncepci, ale moderátorku z toho nic nezajímalo. Usilovala se dozvědět, zda se vysoká politička pro oblast školství a kultury sešla nebo nesešla s vysokým politikem opačného názoru. Proto přerušovala interview výslechovými dotazy, pátrajícími po osobním setkání s ním – kde, kdy a kolikrát. Proč ji kupodivu nezajímalo. Zřejmě navigováno režijními pokyny se nesourodé dotazování zcela míjelo s původním záměrem něco se o budoucnosti školního vzdělávání dozvědět.

JIŘÍ JÍROVEC

Upozornění pro ohlašovatele a udavače: Protože stále existuje Článek 17 Listiny základních práv a svobod, mám „svobodu" publikovat svůj názor.

Přijde vaše kamarádka dnes cvičit? Nemůže, má návštěvu. Tak ať ji vezme s sebou, končí náčelník péči o zaplnění tělocvičny.“

Odposlechnuto před obchodem pana Bláhy v Hodkovičkách

JOZEF ŠPAČEK

(Pocta Karlovi S.)

Skalica je lampa s tichým svetlom

Skalica je odlesk hladiny najväčšieho rybníka

STANISLAV ZEMAN

Válka s ručením omezeným

Občánku

Zvykni si

Na válku