EMIL HRUŠKA

(ukázka ze stejnojmenné knihy)

Cesta tam, pokud jdete od Stranného u Blíževedel na Českolipsku, vede velkými oblouky širokým mělkým údolím, po jehož levé straně se v lese i blízko cesty kupí podivuhodné pískovcové útvary. Oblíbená turistická trasa.

JOSEF ONDROUCH

Jednou z nejvýraznějších postav odboje by byl bezpochyby podle Osobního věstníku čs. Ministerstva národní obrany z 22. února 1947 partyzán a mnohonásobný válečný hrdina Jiří Skomarovský.

IVO FENCL

Spisovatel Emil Hruška (*1958) propojil knihou Tak střílej! dvě sondy do let po válce i těsně před květnem 1945. Slovem sondy míním non fiction. První z příběhů se týká hochštaplerka Jiřího Skomarovského, což byl rádoby démon a okolo prstu si právě po druhé světové válce otočil četné Rusy v Karlových Varech. I Čechy a Němce.

VÁCLAV DUŠEK

Svět se pominul, ale lidé si zvykají. Naslouchají vyschlým breptům, vykladačům neskutečných pravd i mistrům lží, voličstvo u nás doma založeno masochisticky – zvolí a jásají, časem pláčí a plánují pomstu, budou napříště volit lépe. Nu, Pánbůh zaplať, máš-li čím. Slouha a politický gigantík nazve neposlušné spoluobčany spodinou; nebudeme se raději štrachat v minulosti tohoto rozmařilého fešáka s rozhledem amerického mravence. Lupínci zapomínají, že kulka je rychlejší slova, příklady vídáme v poslední době – krev, zmar, hoře, utrpení, nevíra, prolhanost, hanebnosti; cirkusy Debilo a Konírna baví občanstvo za neskutečné peníze. Žvanírny vyčpělých, turistické zájezdy po světě s nabídkou nula, mezinárodní tulení i hnízdění – a ty občane, plať a drž ústa, protože my si na tebe umíme posvítit, všechno sledují velké oči ministra strachu. Hlavně přestaň hodnotit vládu odborných fešáků a krasotinek. Nebo skončíš v brlohu! Nespolehlivé umlčíme. Vykladače mírových názorů rozcupujeme. O válce mluví, jako by sháněli love z pokladnice Alibaby.

BOHUMILA SARNOVÁ

Ano, takhle nějak jsem si řekla tahle slůvka v průběhu sledování slavnostního aktu z Pražského hradu z Vladislavského sálu v den 28. října 2023. Ano, mám již zcela jasno. Jasno jsem měla již dříve, ale nyní ho mám úplně. Moje vize mne nezklamaly.

JIŘÍ JÍROVEC
Poznámky k vystoupení prezidenta Petra Pavla u příležitosti oslav 28. října 2023

Vše začalo tradičním narovnáváním stuh na Vítkově. Náš armádní generál v.v. využil příležitost k neobvyklé instruktáži: žerdí praporu srazil z hlavy jednoho vojáka čepici. Voják se zachoval profesionálně a nehnul brvou. Pavlův akt symbolizoval metodu motivátorů (dříve politruků), jíž vpravují potřebné myšlenky do hlavy vojáka. Protože existuje možnost, že udeřený voják byl myšlenkami jinde, jeho navrácení do reálu mohlo být ukázkou výchovného trestu. U veřejnosti měla demonstrace, přibližující život v armádě, velký úspěch.