MILAN BLAHYNKA

Zatím poslední román celoživotního renomovaného advokáta Petra Rittera, vydaný už před dvěma roky, k němuž se dostávám až nyní, kniha MIMO ZÁKON (Nugis Finem Publishing, Brno 2021, ilustrace Petra Ponczová, obálka a grafická úprava Gabriela Polomíková, 209 s.), je možná neméně aktuální jako v roce svého vydání. Recenzi o ní zpoždění prostou nenáhodou snad dokonce prospívá.

MIROSLAV POŘÍZEK

Básník a spisovatel Michal Černík (1943) oslavil významné životní jubileum letos v únoru téměř bez povšimnutí sdělovacích prostředků. Jejich vizitka a jejich ostuda, chtělo by se dodat. Známý autor již několik desetiletí píše nejen poezii, ale i drobné úvahy, cestopisná naučení, vzpomínková zamyšlení a v neposlední řadě s kladným ohlasem mladých čtenářů a jejich rodičů také knihy a knížky pro děti. Už by vlastně mohl jen bilancovat svou životní a profesní dráhu, připravovat k vydání sebrané spisy, odpočívat a věnovat se svým zálibám. Jenže ten, kdo ovládá psané slovo tak mistrně, toho většinou ani zralý věk nezastaví, aby dál tvořil. Vždyť je stále o čem psát. Stačí k tomu většinou jen onen zásadní moment inspirace a soustředění. Najít správná slova pro zkušeného autora není překážkou, postačí především nezbytný pracovní koutek, tvůrčí prostor, odkud sdělení ať už ve formě veršů, glos či fejetonů putují k příjemcům, kteří již vědí, co od svého autora mohou čekat a ten je většinou nezklame.

KAREL SÝS

Jsem si vědom, že nežijeme ve Francii. Pařížský bulvár Stalingrad se pořád jmenuje bulvár Stalingrad, i kdyby se čecháčkové přibyvší do „města světla“ na hlavu stavěli.

IVANA PETRÍKOVÁ

Byl květen 1964, opět rozkvetly šeříky, tak jako ve dnech osvobození naší republiky a hlavního města Prahy 9. května 1945 Rudou armádou. Jaro vonělo spoustou květin, rozkvetly keře a stromy, tráva se zazelenala. Žlutě zazářil zlatý déšť, magnólie byly růžové a stromy také – růžové nebo bílé. Jak krásná byla Praha, zahalená do této barevné nádhery!

EVA FRANTINOVÁ

Někdy se stává, že se do člověka „zakousne“ jeden jediný verš. Takový zdánlivě obyčejný, ale přece jen zvláštní tím, že uhodil na vaši strunu. V mém případě na strunu zamilovanou.

MIROSLAV KANTEK

Rakušan má tajnou telefonní

polykací watsap aplikaci

Spolknul všechnu moc

a ještě víc jí polyká,

až se kryptoaplikací

až do modra zalyká

BOHUMILA SARNOVÁ

Mohla to být úžasná inscenace. Jenomže. Byla i nebyla. Pro mnohého diváka neskutečně inovující, rebelující, vzrušující svým způsobem, prostě in. Pro jiného mohla být něčím neskutečným, nestravitelným, podivným, neakceptovatelným, prostě k nekoukání. Dílo bylo odvysíláno v České televizi na ČT Art v pondělí, 18. září letošního roku.