Výzva Klubu českých a slovenských spisovatelů

Článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948 říká:

Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.“

MILAN BLAHYNKA

Mám velkou slabost pro seriózní slovníky v klasické knižní verzi, a tak jsem měl náramnou chuť uvítat do pevných desek svázaný LITERÁRNÍ SLOVNÍK SEVEROVÝCHODNÍ MORAVY A ČESKÉHO SLEZSKA 1918-2018 (Host, Brno 2022; obálka, grafická úprava a sazba Kristína Pupáková, 424 s.), ale musel jsem si tu chuť dát zajít, i když odvedli nesporně velký kus namáhavé práce, díky níž vynikl už jejich („a kol.“) Literární slovník severní Moravy a Slezska 1945-2000 z roku 2001 (Votobia Olomouc a Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, 2001, 358 s.), vydaný olomouckou Votobií. Nový slovník víc nenavazuje než navazuje na Slovník z roku 2001. Navazuje převzetím (a přepracováním, často důkladným, heslo Václav Chytil rozšířeno asi na trojnásobek), ale přitom zcela nenavazuje (seznam v části Literatura uvádí recenze a práce o autorovi až od roku 2011, a to ne před rokem 2000, ač v části Bibliografie jsou uvedeny také knihy a účasti v almanaších i před tímto rokem, takže na pochopitelnou snahu ušetřit nemálo řádků doplácí uživatel Slovníku z roku 2022; musí mít po ruce i Slovník z roku 2001). Tak je tomu i u hesel Josef Kainar nebo Vilém Závada, jako by ani k těmto osobnostem nevyšla před rokem 2000 žádná nepominutelná literatura.

VLADIMÍR KOLÁR

Uznávaná a oceňovaná britská dramatička Nina Raineová (za připomenutí stojí fakt, že je praneteří ruského spisovatele Borise Pasternaka) svou novou divadelní hru BACH A SYNOVÉ přijela představit i do Prahy, kde ji v Divadle na Vinohradech nastudoval režisér Juraj Deák.

STANISLAVA KUČEROVÁ

Náš současný svět zachvátila všeobecná krize. Krize ekonomická, ekologická, etická. Zachvátila všechny oblasti života a projevuje se v každé zemi poněkud jinak, bere na sebe různé podoby.

PAVOL JANÍK

Už pred časom sám seba vyhlásil za svätého v niekoľkých svojich predčasných memoárových knihách jeden zo slovenských dodatočných hrdinov Nežnej revolúcie, niekdajší mladý básnik a marxistický teoretik, ktorý bol neskôr šéfom bratislavskej kancelárie prezidenta Václava Havla. Podobne syn socialistických prominentov, ktorý trávil detstvo v Budmerickom kaštieli, kde bol Domov slovenských spisovateľov, medzičasom na stránkach neuveriteľného časopisu vykresľuje svoje detstvo na jednom z bratislavských sídlisk, kam doliehala streľba na ľudí, čo sa pokúšali utiecť cez neďalekú štátnu hranicu na Západ. To sú zrejme dnes základné predpoklady úspešnej kariéry.

JIŘÍ JÍROVEC

To by mohl prezident Pavel vzkázat abolicí komedie zvané Čapí hnízdo. Neveřejné zasedání senátu Vrchního soudu v Praze rozhodlo ve věci ČH. Jaroslav Šaroch napřed Babiše žaloval, soudce osvobodil a Šaroch, poslušen příkazu Pavla Zemana, případu nedovolil vychladnout. Boží mlýny melou, ale nic z nich nevypadává. Zasedání bylo neveřejné, nic nevíme, ačkoli jasné je, že případ bude pokračovat, protože Babiš je stále šéf hnutí, s preferencemi přes 30 procent. 

RUDOLF HEGENBART

Se zaujetím jsem četl stať Karla Sýse v LUKU č. 38 letošního roku s názvem Káťo, vezmi talíř! Zajímavý název i obsah, forma sdělení, mě přivedly k zamyšlení nad českým jazykem. Vzpomněl jsem si, jako již několikráte, na školu. Nejednou nám učitelé, v různých souvislostech, připomínali Mistra Jana Husa. Připomínali nám jeho velikou lásku k vlasti, k lidu, k českému jazyku. Byl velikým strážcem naší mateřštiny. Nabádal k čistotě českého jazyka a mnohým slovům dával mateřský výraz. V mé knihovně jsem vyhledal poznámky z Husova výkladu Desatera božího přikázání z roku 1412, abych si je připomenul i v dnešní složité době. Tehdy psal: Také mají sě postaviti, aby česká řeč nehynula; pojme-li Čech Němkyni, aby děti hned sě česky učily a nedvojily řeči; neb řeči dvojenie jest hotové závidenie, roztrženie, popuzenie, svár. Protož svaté paměti Karel ciesař, král český, přikázal jest byl Pražanom, aby své děti česky učili a na radném domu, jemuž německy řiekají rothaus, aby česky mluvili a žalovali. A věrně, jakož Neemiáš slyšav, ano dietky židovské mluvie odpolu azotsky a neumějí židovsky, a proto je mrskal a bil; též nynie hodni by byli mrskanie Pražané i jiní Čechové, jenž mluvie odpoly česky a odpoly německy…

PETR ŽANTOVSKÝ

Strach

Každý má strach Někdy jen tak nahrubo flikovaný

Jindy ryzí jak houslová sonáta

MAREK ŘEZANKA

Víte, co vše již mně velmi zajídá se?

Mlčet – a tvářit se, že se pravda razí.

BŘETISLAV KOTYZA

Přeúzká lávka přes řeku Moravu

šlehnutí bičem od břehu ke břehu

LECH PRZECZEK

• Měl velmi pečlivě naplánované všechny svoje cesty odnikud nikam.