VÁCLAV PELCMAN

Patřím mezi ty laiky, kteří v Janu Husovi vidí jen bojovníka proti sociální nespravedlnosti, kterou mu předestřela příležitost stát se knězem, kdy buď mohl spokojeně žít z prebend a nevzdělanosti lidu, nebo plnit zodpovědně úkoly, které vycházely ze zásad vyplývajících z prvotních křesťanských zákonů církve. A Hus brzy, již poté, kdy se stal Mistrem, konfrontací biblických textů se skutečnostmi doby, odhalil zločinnost vysokého duchovenstva, které vedlo život v rozporu se vším, co hlásali jiným. K tomu nedospěl již v Husinci, ale v Praze na Karlově univerzitě, a to ne náhle, ale postupně.

IVO FENCL

Je čas stohů?

Určitě. Okolo jednoho jezdím na kole. Možná to přeháním, ale podle mě stoh asociuje značné množině lidí sex. Ten tu nebude.

MILAN BLAHYNKA

Josef Švejk, údajně vnuk titulní postavy slavného románu Jaroslava Haška, invalida vozíčkář Sigi Bigstain ve své třetí knize ŠVEJK SE STÁVÁ MILIONÁŘEM (Propolys s.r.o., b.m. 2023, grafická úprava Dantek.cz, 240 s.), posledním to svazku údajně své trilogie, v předposlední kapitole, ani trochu se nechystaje natáhnout bačkory, dává své ženě Eržice epitaf, který sepsal „pro všecky případy: „Tady leží pozůstatky / vozíčkáře Švejka. / Kudy jezdil, dělal zmatky, / zpíval hůř než čejka.“ Eržika se diví, „co má bejt zase tohle“, a „proč je tam řeč o tom zpívání“.

SIGI BIGSTAIN

Dobrý vozíčkář Švejk měl na rozdíl od mnohých spoluobčanů, kteří se ocitli v podobné životní situaci, tu kliku, že nenaletěl žádným šmejdům, ani těm malým a opovrhovaným, ani těm velkým a uctívaným, takže za ním žádná dluhová past nesklapla, insolventní řízení se mu obloukem vyhnulo, exekutoři na něj nic neměli a jeho žena se bála rozvodu jako bosorka svěcené vody. Díky tomu si žil se svou o třicet let mladší ukrajinskou manželkou Eržikou, synkem Mykolou a irským vlkodavem Patrikem v rodinném domku na okraji středočeské vesnice Kotvovice v relativním klidu a míru.

JAN TANCIBUDEK

To je název publikace, kterou jsem si schoval v době za zvonění klíčů… Napsal ji Václav Trachta. To ale není to nejdůležitější. Když se řekne Afghánistán, co si pod tím člověk představí? Asi před časem vousatého Usámu bin Ládina a jeho samopal, který nosil při sobě a potuluje se po horách. Jindy je to byla skupina „družstevníků“, kteří nařezávají nezralé makovice a shromažďují zdroj pro výrobu opia… První věta z oné publikace zní: „Málokterá země si dodnes zachovala tolik přídomků přecházejících do básnických přirovnání jako Afghánistán. Říká se mu Země na křižovatce cest, Země hor a slunce, či Země pod střechou světa…“ Hora Hindúkuš má výšku 7690 metrů nad mořem.

JAN KRISTEK
Nedávno jsem psal o tom, jak se lidé liší od zvířat a živé hmoty vůbec tím, že se nebrání. Teď půjdu ještě o kousek dál. Zvířata se brání na základě informací, které přijmou a které způsobí vyplavení hormonů, které jejich organismus připraví k obraně, ať už obraně bojem nebo obraně útěkem. Lidé se z nějakého důvodu nebrání - a tím důvodem je, že nepřijímají tyto informace.
V dnešní době se nikdo nemůže vymlouvat na nedostatek informací. Když přestala mainstreamová média informace zveřejňovat, skoro všichni literárně schopní začali publikovat fakta, nahradili novináře a překladatele, a informací je dnes opravdu dost. Jiných zdrojů než televize je tolik, že i kdyby byl přístup k nim ještě řádově více omezen, nikdo by je nemohl stačit sledovat.

BŘETISLAV KOTYZA

Přiznávám svoji někdejší podezřívavost, ba přímo nechuť k modle českého Parnasu – Máchovu Máji.

CAITLIN JOHNSTONEOVÁ

Algoritmus ví, co chceš, dřív než ty.

Algoritmus tě zná lépe než ty sám.

is

Ve věku 96 let (24. března 1927 – 28. července 2023) zemřel slavný německý spisovatel a intelektuál Martin Walser, autor knihy Kůň, který utíká. Martin Walser byl spolu s Heinrichem Bellem, Günterem Grassem a Siegfriedem Lenzem jedním z nejvýznamnějších německých poválečných spisovatelů.

STANISLAV ZEMAN

To je opovážlivost

Fučíku

Popravili jsme tě

Prohlásili za konfidenta