PETR SAK

Společenskou skutečnost nelze vnímat a následně chápat smysly. Teprve sociologickou analýzou můžeme dospět k reflexi společenské skutečnosti. Vzhledem k tomu, že společnost je stále sofistikovanější, je její pochopení stále obtížnější, a proto narůstá podíl populace, která nechápe skutečnost, v níž žije. Čím méně však společenské jevy a procesy chápou, tím více jsou tito lidé přesvědčeni, že všemu rozumí.

MILAN BLAHYNKA

Rád bych viděl čtenáře, který už poctivě přečetl celou knihu Karel Teige, DENÍKY 1912-1925 (Filip Tomáš-Akropolis ve spolupráci s FF UK a PNP, Praha 2022, 792 s.; úvodní studie Josef Vojvodík, ediční příprava Jan Wiendl a Tereza Sudzinová, komentář Jan Wiendl, ten též sestavil Bibliografii prací KT; Rodokmen KT Zdena Wiendlová, rejstřík Jaroslav Vlček, Heslář Jan Wiendl a Zdena Wiendlová, ta též Redakce; grafická úprava a obálka Michal Smejkal a Ondřej Lím, Studio Symblont; doporučená cena 899).

MIROSLAV POŘÍZEK

Před 80 lety, přesně 1. dubna 1943, skonal ve svých sedmdesáti letech v koncentračním táboře Dachau český kněz, spisovatel, kulturní organizátor, pokrokový člověk a zásadový vlastenec František Bernard Vaněk. Člověk. Čech. Kněz. Těmito třemi prostými slovy jeho život a dílo sice velmi stručně, avšak zároveň velice výstižně charakterizovala spisovatelka Marie Majerová.

FRANTIŠEK UHER

Pokud poezie nechce být samoúčelným laškováním se slovy, obrazy a metaforami, nutně musí úzce korespondovat se všemi atributy všedního života, nemůže se vyhýbat otřesům a nárazům, střetává se s kameny na všedních cestách. A nejen s kameny. Samotná poezie s ničím nepohne, ale musí se o to vytrvale pokoušet. Není nutné neustále bubnovat a vysílat ostré šípy na zřetelné terče, lyričtější paprsky nepostrádají intenzitu, i nenápadné proudy razí cestu mezi drsnými balvany.

PAVOL JANÍK

Pod uvedeným názvom nebudem riešiť vzťahy medzi etnikami, ale upriamim pozornosť na bežné používanie rovnakých slov, ktoré majú rozličné významy. Podľa našich jazykovedcov pojmy národ a národný len v hovorovom štýle označujú ľud a ľudový, hoci niekdajšie inštitucionálne názvy ako Ministerstvo národnej obrany, Zbor národnej bezpečnosti či národné výbory všetkých stupňov sotva možno pokladať za neoficiálne pomenovania. Evidentne nešlo ani o nacionálne či folklórne ustanovizne, ale sa týkali ľudu, čo dokresľuje aj fakt, že spomínané ministerstvo zastrešovalo Československú ľudovú armádu.

JAN ORŠULÍK

Zamýšlím se nad tím, proč socialismus zanikl. Zánik socialismu byl záležitostí Sovětského svazu, naše země se s ním vezla. Na vládu Chruščova vzpomínal Gorbačov takto:

PAVEL KALVACH

Sítě kázeňských opatření se kolem nás stahují stále pevněji. Máme nad tím mávnout rukou, nabrat infantilní mimikry a lísat se ke svým politickým „vůdcům“ v oddané poslušnosti? Mnozí říkají, že tak je to pohodlné. Zaslepit se prý a oddat se vegetativnímu životu – vždyť krámy jsou plné zboží, reklamy nám poradí, co je nejlepší a dovolených je na výběr spousta!

KLÁRA DAVIDOVÁ

Epicentrum

Zvoní křišťály v propastech

Zřícených srdcí

Kolibříci sající nektar z jejich tůní