STANISLAVA KUČEROVÁ

Ve světě

Ve dnech 17. července – 2. srpna 1945 se v Postupimi konala konference šéfů vlád tří spojeneckých mocností: SSSR (Stalin), USA (Truman) a Velké Británie (Churchill, od 29. července Attlee). Před očima celého světa, ne jenom z hlediska války, šéfové jednali o poválečném uspořádání poměrů ve světě a zejména v Evropě.

JAN SCHNEIDER

Člověk by nesměl sledovat média, aby se neděsil. Pak by však zestárl nepoučen. Avšak je tu i třetí cesta, avšak jen pro ty, kteří mají životní zkušenosti z normalizace, ovšemže z té spodní, normalizované části společnosti, která se nejprve propadla do undergroundu a pak tam za ní popadaly různé zajímavé disentující osobnosti.

MILAN BLAHYNKA

Každá kniha, každý scénář, každý překlad, každá koláž a málem každý jeho dopis byl čin, událost, vymykající se konvencím, sezónním normám a požadavkům. Když ve svých 96 letech a 8 měsících zemřel, jen nejbližší přátelé věděli, že v jeho denících tikají doslova bomby, na své zveřejnění čekají jeho doslova ohromující vrcholná esejistická díla.

Dokládá to nyní už druhý vydaný svazek s názvem Albert Marenčin, KTO SOM a s podtitulem Zápisky-myšlienky-úvahy 1973-1996 (Marenčin PT, spol s r. o., 2022 Bratislava, 240 s. + 14 nečíslovaných s. faksimile autorova rukopisu, další 4 strany toho rukopisu na přídeštích; obálka Marenčin Media s použitím koláže autora z cyklu Zuzana a sedem pokušení, grafická úprava Katarína Marenčinová, jazyková úprava Zuzana Šmatláková).

IVAN ČERNÝ

Před krátkým časem vydalo populární pražské nakladatelství Olympia jedinečnou knížku málo známých příběhů, kuriozit a zajímavostí z prostředí lehkých múz – šantánů, kabaretů a divadel, včetně dobového tisku a literatury v rozmezí c. a k. monarchie až po První republiku.

Jak nám říká už podtitulek představované knihy STŘÍPKY ČESKÉ ZÁBAVY, zkušený autor literatury faktů Tomáš Hejna čtivým způsobem zpracoval dvě desítky příběhů z prostředí české zábavy našich pradědů. Šel si pro ně do šanonů stářím zažloutlých novin, pátral po nich v literárních archivech, lovil je i ve dříve vydaných publikacích, o čemž ostatně svědčí dlouhý seznam použité literatury a pramenů.

PAVOL JANÍK

Kľúčový predstaviteľ ruských konceptuálnych technológií pred časom označil za najväčší problém bývalého Sovietskeho zväzu a niekdajšej Juhoslávie ich federatívne usporiadanie, ktoré umožnilo neskorší rozpad uvedených krajín. Nič na tom nemení fakt, že namiesto spojenia federatívne usporiadanie použil formuláciu administratívne usporiadanie podľa národností.

JIŘÍ JÍROVEC

Starý vítr ji přivál zpět, aby mohla razit dřívější heslo: „Každý podle svých schopností a každému podle jeho potřeb. Prezident potřebuje nějaký čas, aby se zorientoval v novém prostoru. Zatím vypadá zmaten. Podepsal zákon měnící valorizaci důchodů, aby populisticky prohlásil, že s ním nesouhlasí a zákon napadne u soudu, pokud to za něj neudělá opozice. Tím se tak nějak staví za důchodce, které je ovšem třeba umravnit, protože na dluh se žít nedá. Jeho poraděnkové mu zatím neprozradili, že USA mají dluh na věčné časy a nikdy jinak.

DUŠAN SPÁČIL

Konečná

Octl jsem se v koncích

řeknu ti jaký to tam je,

vystoupíš na vidrholci,

tam u konečné tramvaje…