VĚRA BERANOVÁ

K významným osobnostem, které se zapsaly do kulturně-politických dějin našeho prostředí, a to již od 50. let minulého století, patří bezesporu Pavel Kohout, básník, prozaik, dramatik. Narodil se v Praze v roce 1928. Jeho nejen umělecký, ale i společensko-politický vliv zasáhl nejen 60. léta. Publikoval a publikuje v českém a rakouském prostředí.

LADISLAVA CHATEAU

Už před lety (Éditions du Seuil, 2012, 480 stran) vyšla kniha Jeana Garriguesa Les hommes providentiels, histoire dune fascination francaise, Prozíraví muži, historie jedné francouzské fascinace. Snad mi čtenář promine, že výjimečně přináším zprávu o knize, která není „čerstvá“; na její aktuálnosti to nic nemění, právě naopak. Dílo se zabývá muži, kteří byli ve své době oslavováni, muži, kteří stanuli v čele země nebo armády, stali se vůdci a jsou opředeni legendami, ale jejich skutečné životy i osudy překryly nejrůznější lži i polopravdy, počínaje Napoleonem až po generála de Gaulla, včetně generála Boulangera, maršála Pétaina i prezidenta Sarkozyho a dalších.

SIGI BIGSTAIN

Vozíčkář Švejk, který o sobě rád tvrdil, že je vnukem dobrého vojáka Švejka, a jeho irský vlkodav Patrik dobyli Starý Smokovec, kam si spolu vyjeli na dovolenou, přesně ve čtrnáct hodin, tedy v době, kdy se v hotelech a penzionech ubytovávají noví hosté. Ale Švejk s Pajdou se nikde ubytovávat nemuseli. Ti si vezli vlastní dvoulůžkový pokoj za zadkem.

RADOVAN RYBÁK

Ekologická

Agitato

Moje žena je kost i já jsem „feš“,

takový pár jenom tak nenajdeš.

JAROSLAV ČEJKA

„Co se zase děje, že nás svoláváš těsně před Velikonocema?“ zeptal se plešatý Leoš, který dorazil do kavárny jako obvykle poslední.

BOHUMILA SARNOVÁ

Znáte to rčení, že? Postavíte se k nějaké činnosti, a když se vám jeví, že bude těžko zvládnutelná – zvoláte to ryze náhodné – hej rup! A je to. Většinou si člověk naloží na svá bedra těžší břemeno a v tom případě uvedené heslo užije. Je takové pěkně české a lze říct i jadrné. Kdyby jen stačilo použít toto slovní spojení a věci by se řešily dál a samy. Prostě a jednoduše, bez lidského přičinění, potu, slz a mnohdy krve to zkrátka nefunguje.

LIBUŠE VONDRÁŠKOVÁ

Zatímco do sametu přelévá se kosí zpěv

odkloněni od řádu

hluší jdeme zpět