Jaroslav Hašek: 30. 4. 1883 – 3. 1. 1923

ALENA MIKULÁŠKOVÁ – ALEXEJ MIKULÁŠEK

Ruský literární vědec, folklorista, etnograf, jazykovědec, teatrolog a také překladatel, doktor filologických věd, doktor honoris causa pražské Univerzity Karlovy a bratislavské Univerzity Komenského Petr Grigorjevič Bogatyrev (28. ledna 1893 v Saratově – 18. března 1971 v Moskvě), přeložil Haškův román do ruského jazyka poprvé v r. 1929. My jsme v naší studii využili ruské knižní verze vydané v Moskvě roku 1956 a české knižní verze vydané v roce 1987.

MILAN BLAHYNKA

Není sporu o tom, že Jaroslav Hašek je číslo jedna nejen české satirické prózy. Nejsem haškolog a nevím, zda v obrovském počtu prací o díle a životě autora nejen Osudů dobrého vojáka Švejka už u nás nebo v širém světě někdo pojednal o zvláštním zaujetí JH pro čísla. Řekl by mi o tom nejspíš Radko Pytlík, který si toho možná sám povšiml, ale jeho se žel už nelze dovolat. Pokud přináším dřevo do lesa poznání, mohu jen doufat, že alespoň upozorňuju na počtářské zaujetí, i jímž si JH jasnozřivě zajistil místo také v dnešních časech velkých čísel.

PETR ŽANTOVSKÝ

Autora jedné z nejpřekládanějších českých knih, Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války, jistě netřeba dlouze představovat. Snad každý o Jaroslavu Haškovi (1883 – 1923) ví, že to byl mimořádně pilný autor povídek, psaných často po restauracích nižších cenových skupin, výtržník a provokatér, zakladatel Strany mírného pokroku v mezích zákona, také tulák po odlehlých krajích tehdejší vlasti, třeba Zakarpatské Rusi.

KAREL SÝS

Nedávno mne malý letáček pozval do hospody, v níž měl Švejk v šest hodin po válce sraz se sapérem Vodičkou: „Original Švejk Hostinec U Kalicha, Töpfer & Bratr, Open daily, Http://www.ukalicha.cz, ukalicha@ukalicha, Reservation neceséry.“

JAN KUX

Je to již dobrých deset let, když jsme spolu seděli nad naplněnou skleničkou s provoněným obsahem, jímž byla nositelka řady medailí sladká Pálava, Řeči se vedly o všem možném i nemožném, až naráz jsme měli celovečerní téma. No přece Dobrý voják Švejk! Proslulá kniha obohatila světový román i knižní fond. Zpočátku jsem se chlubil, že se autor setkal i s Albertem Einsteinem v hostinci U kalicha v Praze, když sem občas přicházel z nedaleké německé univerzity sídlící pod svahem na Slupi. A my dva seděli u stolu vinárny ve Znovíně, poněkud stranou dálničních cest, ve Znojmě. Můj protějšek se tu a tam usmál, zdálo se mi, že úsměvy jsou lišácké. A já, stále vedl svou řeč, vytahuje další fakta. Vychlazená Pálava byla výborná, rozvazovala jazyk i mému spolu stolovníkovi.