IVAN ČERNÝ

Držíme v ruce mimořádné dílo, mapující výtvarné umění předního českého malíře, grafika a autora stovek scénických a kostýmních návrhů pro divadla, film i televizi. Konvolut deseti autobiograficky laděných uměleckých sešitů, vypravených na kvalitním křídovém papíru s prvotřídní polygrafií, je kunsthistoriky i milovníky a sběrateli výtvarného umění vyhledávaným souborem spisů.

MILAN BLAHYNKA

Název PODVOJNÝ SVĚT (Academia, Praha 2022, edice XXI. století, sv. 57, 327 s.) na obálce a titulním listě i v tiráži knihy z nakladatelství vědecké literatury není právě běžný; jedenáctistránková Bibliografie (více než dvě stě titulů) v knize až na jedinou výjimku (Dualistické gnóze Západu) neuvádí žádnou práci s tímto českým nebo adekvátním jinojazyčným názvem. Devítisvazkový Příruční slovník jazyka českého z 30.-50. let v hesle podvojný předkládá až neuvěřitelně rozmanité významy toho adjektiva v žurnalistice, poetice, účetnictví, elektrotechnice, hornictví, chemii a zeměpise, jenom ve společenských vědách nikoli.

PAVOL JANÍK

Štátny znak Slovenska, v ktorom je dvojitý kríž, akoby nevdojak vyjadroval spojenie dvoch krížov – jeden symbolizuje ťažkosti s národnou a druhý s politickou emancipáciou. Ako je všeobecne známe – Slovenské národné povstanie obnovilo československú štátnosť, ale v politickej praxi to nebolo také jednoduché, čo potvrdzujú vážne problémy už v súvislosti s prvými povojnovými parlamentnými voľbami v roku 1946.

IVO FENCL

Velký pátek letos vyšel na 7. dubna. Ten den uběhne osmdesátý rok od předčasné smrti spisovatele – a úředníka Živnostenské banky – Jaroslava Havlíčka. Je dnes klasik, o tom žádná; a jen málokdo si uvědomí, že se dožil jen sedmačtyřiceti let, ale snad každý máme povědomí o jeho díle. Petrolejové lampy, Neviditelný, Ta třetí, Helimadoe, to jsou romány. Ale taky Skleněný vrch (předloha filmu Barbora Hlavsová), Muž sedmi sester a Branaldem sestavené Vzdoropohádky.

ALBÍNA MĚCHUROVÁ

„Spoléhám na tebe“, řekl šéf nahlas.

Znělo to trochu teatrálně, protože se mu malinko chvěl hlas a mnul si nervózně dlaně. Nikdo se na něj nedíval, všech šest zaměstnanců malé agenturní firmy soustředěně hledělo na displeje počítačů.

PETR ŽANTOVSKÝ

Credo

Věřím pane v tento kámen

z něhož jsem vytesána

STANISLAV ZEMAN

Magister artis

Malíř