Rozhovor Ladislavy Chateau s profesorem Petrem Drulákem

S profesorem a bývalým velvyslancem Petrem Drulákem mne spojuje především Francie, oba jsme v této zemi prožili část svých životů, já o něco dříve a poněkud déle. Petr Drulák od roku 2018 vyučuje jako hostující profesor na Pařížském institutu politických věd, Science Po, předmět Diplomatic Practice. Rovněž působí na katedře Politologie a mezinárodních vztahů na filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. A v únoru 2017 byl Petr Drulák slavnostně přijat v Elysejském paláci, kde předal pověřovací listiny do rukou francouzského presidenta Hollanda, stal se tak až do roku 2019 velvyslancem České republiky v zemi galského kohouta. V současné době je Petr Drulák považován za vynikajícího znalce mezinárodních vztahů. V souvislosti s vydáním jeho knihy Podvojný svět (Academia, 2022) jsem ho požádala o rozhovor.

MIROSLAV POŘÍZEK

V polovině února tohoto roku jsme vzpomínali nedožitých sedmdesát let významného levicového intelektuála, nepřehlédnutelného polistopadového politika Miloslava Ransdorfa. Rodák z Rakovníka přišel na svět 15. února 1953, opustil nás předčasně v lednu před sedmi lety. Muž encyklopedických znalostí, komunista, známý polyglot, pedagog, velmi zdatný a pilný publicista, přední český marxista, ale také poctivý český vlastenec, vášnivý obhájce principů mezinárodního práva jako prevence válečných konfliktů, vynikající rétor, velký znalec historie a filozofie i ctitel vážné hudby, již od mládí prokazoval trvalý hlad po stále nových informacích. Díky nim dokázal na vysoké úrovni diskutovat mnoho témat z různých oborů, a to nejen se svými kolegy, ale i novináři či lidmi jiného světonázoru. Což později využil zejména během svého působení v české i evropské politice.

VĚRA BERANOVÁ

Začátkem letošního roku zemřel ve věku 104 let nestor českých historiků umění, Jiří Šetlík (2. dubna 1929 - 28. ledna 2023). Již jen vyjmenovat všechny oblasti, ve kterých působil, by znamenalo se v podstatě zabývat dějinami obecně kulturního života minimálně posledních šedesáti let. Mimo svou základní profesní orientaci, jako historika moderního českého výtvarného umění, působil velmi intenzivně i v jiných oblastech. Byl významným organizátorem výtvarného života, respektovaným kritikem, pedagogem a v určitém období své životní pouti také diplomatem. K tomuto širokému působení měl bezesporu osobní předpoklady, které mu umožnily v nelehkých společensko-politických situacích reagovat, aniž by couvl ze svého odborného i společenského přesvědčení.

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila 1. 1. 2023 pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania. Autor prvého rómskeho románu Ľudovít Didi získal Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam.

VICTOR GROSSMAN

Pro mě byli Bertolt Brecht a Thomas Mann dva největší němečtí autoři 20. století a Brecht, vyznavač socialismu – a bojovník za něj – je mému srdci nesporně bližší než Mann.

LUBOMÍR MAN

Evaluátor.

Co myslíte? Je to technické zařízení, nebo člověk?

JAN KRISTEK

Je asi zbytečné psát o tom, že když probíhá souběžně a systematicky více procesů, které mohou vést pouze k zániku lidstva nebo i života na planetě, asi je to schválně.

STANISLAV ZEMAN

To je opovážlivost

Fučíku

Popravili jsme tě

JAKUB STEIN

– Chce se jim, pane Kohn, pravil pan Roubíček, – chce se jim dneska do toho marastu, chce se jim do Louvru?