(1820 – 1862)

STANISLAVA KUČEROVÁ

Naše novodobé dějiny začínají vyproštěním pozůstatků češství ze zničujících bitevních trosek a z všeobecné pobělohorské zkázy. Začínají probuzením našeho národního vědomí. Téměř dvě staletí vládne tuhé nevolnické násilí, tvrdá rekatolizace a zneuznání národa. Ale pak se stane zázrak. Na přelomu 18. a 19. století se probouzejí buditelé a vedou zápas za český jazyk, české tradice, českou kulturu. Identita národa proti odnárodnění a odcizení se stává programem veškerého úsilí buditelů, vědců, literátů, umělců.

IVO FENCL

Redaktor a spisovatel Svatopluk Hrnčíř (1926–2014) byl skromný, což si pamatuji taky na základě vlastní zkušenosti. Jednak jsem jej zpovídal pro časopis, ale srazili jsme se i na půdě České společnosti Sherlocka Holmese. Řekl, že nenapsal za celý život vůbec nic pro dospělé a že jsou výjimkou leda texty pro Bělohradské listy.

FRANTIŠEK UHER

Není právě snadné sledovat, jaké knihy vycházejí. U básnických sbírek je to ještě obtížnější, zajímají pouze poměrně úzkých okruh čtenářů, není jim věnována výraznější mediální pozornost. Stávající praxe, kdy si solventní tvůrce (tady by se asi slušelo použít spíš ženský rod) může vydat vlastním nákladem libovolný počet sbírek v jakémkoli počtu výtisků (náklad většinou není v současných knihách uveden, jako kdyby se jednalo o výrobní tajemství), aniž by kdokoli dbal na jejich úroveň, rozhodně přehled o hodnotách neusnadňuje.

PAVEL KALVACH

Být inteligentní je jedním z našich největších přání. Jak na to? Jak se zmocnit oné prchavé domény, kde každý vjem ze zevního světa dokážeme rozklíčovat tím nejobratnějším a nejrychlejším způsobem? Vlastník vyšší inteligence bleskurychle rozpozná, o co se jedná, jak dosáhnout cíle, jak to ten druhý myslí a v čem chybuje, dokonce i to, jak by ho nejsnáze oblafnul. Oblažující pocit!

JIŘÍ JÍROVEC

Teď jsem já u kormidla, já vám ukážu! Udělat z vás povidla, to já dokážu.

V+W Lodnická

BŘETISLAV KOTYZA

V dětství jsem bydlel s rodiči na poslední ulici posledního předměstí. Rozbitá asfaltka končila po pár domcích v lukách. Tehdy jsem si myslel a dnes si to myslím opět, že to byla Hlavní Třída Celého Světa. Vedla přímo do Ráje, kde jsme v kopkách sušícího se sena objevovali krásné a něžné rozdíly mezi námi, tehdy chlapečky a ostatními.

MIROSLAV KANTEK

Obdržel jsem nový čip

je v něm ale plno chyb

OLDŘICH A. HOSTAŠA

Odpolední vlak veze červenec

lesní stráně

půjčily si barvu nebe.