PAVOL JANÍK

Turbulencie na súčasnej domácej i medzinárodnej scéne a najmä vo sfére bezpečnostných zložiek nevdojak podnecujú úvahy o neblahých javoch z bližšej i vzdialenejšej minulosti.

VĚRA BERANOVÁ

Mezi osobnosti, které se zapsaly do kulturního povědomí 60. let, patřil bezpochyby i umělecký historik Václav Vojtěch Štech (1885-1974), i když 60. léta patřila k závěrečné kapitole jeho bohatého života. Právě v této etapě nesmírně obohatil nejširší veřejnost o problematiku umělecko-historickou. Bezesporu patřil k těm společenskovědním odborníkům, historikům, kteří nejen svým vzděláním, svými vědomostmi si dovedli získat to nejširší publikum. Byla to především televize, která umožnila realizovat cyklus nazvaný Procházky Prahou, kde právě V. V. Štech se stal tím, kdo jedinečnou formou seznamoval diváky s pražskými památkami. Tento pořad však obohatil také odborníky, a to díky někdy méně známým faktům a především důrazem na nový pohled na umělecko-historické souvislosti, navíc podpořený nebývalým šarmem přednesu profesora Štecha.

JÁN TUŽINSKÝ

A Boh nazval svetlo dňom a tmu nazval nocou. A nastal večer a nastalo ráno, deň prvý. Pondelok.

Ešte stále som sa zmietal v horúčke; len na chvíľu, ako cez riedku hmlu, rozoznával som jednotlivé predmety v izbe: skrine, nočný stolík, police s knihami, dve škatuľky tetracyklínu a šálku čaju.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Nejsem obdivovatel televizní obrazovky a spatřím jen občas nějaké obrázky, co dokážou potěšit a umožní ohlédnout se do časů již odešlých. Nedávno jsem na obrazovce zahlédl nějakou dámu ještě v roušce, která na adresu jednoho politika pronesla zajímavá slova. Ten prý někomu nabídne trafiku. Zajisté tím byla míněna jakási úlitba, či snad přímo post hodně vysoko na nebeských pláních…

JIŘÍ JÍROVEC

Jen málokdy jsou z mého okna vidět. Dnes v noci byly a chvíli jsem je pozoroval.