MIROSLAV KANTEK

Ta dáma měla pro mě kdysi jisté kouzlo,

když ve Sněmovně křičela:

Já chci taky něco říci!

A pak v háčkovaném salupu,

co připomínal nelítostnou inkvizici,

své návrhy ráčkovanou řečí kvičela.

 

V řeči měla jiskru,

co zažehává plamen,

a v spravedlivém hněvu

rozhořčeně štkala:

Blbci, bez mých ideálů

bude s vámi brzy ámen!

 

Ta dáma pro mě měla jisté kouzlo

a já se honem učil ráčkovat:

Tdáva, tdik, tdenýdky, tdumpeta,

abych s ní moh vytdaziti

válečnicky do světa

a přitom toužit po mítdu.

Ne však z tdozbitého atomu,

neboť mítd tou dámou poslaný

byl by pouze navždy postdaný.

 

A mírová doktrína?

Ta té dámě v salupu

by vyděšeně sama spadla do klína