MIROSLAV POŘÍZEK

V tomto roce si připomínáme nedožitých 90 let historika a spisovatele, rodáka z Rakodav na Olomoucku, Jaroslava Krempla. Vystudovaný právník byl vpravdě renesanční osobností, jakých není mnoho. Měl řadu zájmů a disponoval nejedním talentem, zejména se však soustředil na oblast regionální historie, a to jako organizátor, publicista i vydavatel. Dětství prožil v rodné obci. Obecnou školu navštěvoval v Nenakonicích. Do měšťanky chodil v Dubu nad Moravou. V roce 1946 nastoupil do textilní školy v Bruntálu. Tvrdá škola života jej od mládí naučila píli a poctivosti. Základní vojenskou službu absolvoval u Pohraniční stráže a u Vnitřní stráže. Sloužil na naší západní hranici. Úspěšně prošel vojenskou důstojnickou školou. V hodnosti poručíka poté nastoupil k Veřejné bezpečnosti. V roce 1960 se oženil a v témže roce začal studovat právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. O pět let později promoval jako doktor práv. V dalším období pracoval u VB v Ostravě a Přerově. Na konci 60. let začal působit na právním oddělení v Přerovských strojírnách.

Roku 1970 založil ve Věrovanech vlastivědný kroužek Otakara Bystřiny a stal se jeho vedoucím. Významně se podílel na zpracování dějin obce Věrovany. Jaroslav Krempl byl velkým znalcem historie rodného kraje, vlastní vlastivědné a literární činnosti věnoval velkou porci volného času. V této činnosti navázal na dvě významné osobnosti regionu. Jednak rodáka z Věrovan Otakara Bystřinu a rovněž historika a archiváře Bohumíra Štégra, rodáka z Kojetína. K oběma těmto osobnostem se Krempl vždy hrdě hlásil. Krempl se osvědčil rovněž jako neúnavný iniciátor a koordinátor vlastivědných akcí. Podílel se na vzniku listu Region Věrovany, který vycházel od roku 1990 a stál také u zrodu vydavatelství, jež neslo tentýž název. Postupně zde vycházely knihy a sborníky mapující historii, kulturu, tradice a významné osobnosti této oblasti Hané. I zde odvedl Jaroslav Krempl množství práce. Kromě většiny volného času neváhal řadu těchto aktivit podpořit i finančně. Není náhodou, že Kremplovu usilovnou činnost vysoce kladně ocenili kromě jiných i známí spisovatelé Karel Richter a Jozef Leikert nebo literární historik František Všetička. Nutno zmínit i jeho spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc. A připomenout nezastupitelný podíl na přípravě a vydání aspoň některých významných publikací, mapujících regionální historii – Sága rodu Štégerů, Aby nebyli zapomenuti, Dějiny Věrovan do roku 1848, Tovačovské zámecké nokturno, třídílná Bystřinova Hanácká legenda po sto letech.

Jaroslav Krempl měl stále nové tvůrčí plány a inicioval další aktivity, pro které dokázal získávat činorodé osoby ve svém okolí. Měl přirozenou autoritu, díky níž rychle získával nové přítele se stejným založením a zájmy. Zdobila jej nejen vrozená pracovitost a skromnost, ale i smysl pro humor a nepostradatelná schopnost dotáhnout projekt od jeho počátku až po konečnou realizaci. V práci jej přibrzdila až zákeřná nemoc, které 26. dubna 2008 ve věku 75 let podlehl. Pochován je v rodinné hrobce v Dubu nad Moravou. Důstojnou poctou tomuto skromnému a inteligentnímu člověku se stalo vydání sborníku k jeho nedožitým osmdesátinám v roce 2012. Obsahuje řadu příspěvků jeho přátel, kolegů a spolupracovníků i ukázky z jeho publicistické práce. Jaroslav Krempl zanechal díky své činorodosti mnoho cenných poznatků nejen jako regionální historik, vydavatel a autor literatury faktu, ale též jako celoživotní patriot svého rodného kraje. Je pravděpodobné, že skutečný význam jeho práce bude plně zhodnocen až v budoucnu. Každopádně jeho pokračovatelé budou mít na co navazovat. I tato skutečnost velmi výmluvně vypovídá o významu osobnosti všestranného člověka s renesančním záběrem.