PETR ŽANTOVSKÝ

Jsme uprostřed informační války, která doprovází válku skutečnou. Není vždy zřejmé, co bylo dřív: propagandistická „dělostřelecká příprava“, nebo opravdový konflikt. Proto není myslím úplně od věci zamyslet se nad rolí propagandy a politického public relations (PR) v obecnější poloze. Pokud si do tohoto půdorysu zasadíte nějaké konkrétní události či aktéry dnešních dnů, jistě to nebude náhoda. A možná porozumíte více tomu, co se děje zejména v mediální a politické rétorice a co má nepochybnou brizanci ovlivnit reálné dění.

LADISLAVA CHATEAU

Annie Ernauxová je první Francouzskou, která se stala laureátkou Nobelovy ceny za literaturu. Anders Olsson prohlásil, že členové Nobelova výboru vysoce ocenili její nekompromisní texty psané velmi jednoduchým a pevným jazykem.

MILAN BLAHYNKA

Konstantin Biebl by byl jako nenapravitelný poetista, surrealista, přítel trockistů a koneckonců svým původem a životem žádný proletář možná zatčen, souzen, snad i popraven, anebo naopak, jako autor Korejské balady nebo protiamerického Havrana napřed oslavován, později podobně jako básník Zpěvu míru odepisován.

FRANTIŠEK UHER

Kdykoli čtu slovo ozvěna, vytane mi v mysli říkánka z dětských let: Jak je ti, Rakousko? – Ouzko! Zcela odlišně však působí básnická sbírka Věry Kopecké OZVĚNY DOMOVŮ (2022, 136 str.)

MAREK ŘEZANKA

Již v rozhovoru s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou pro A2larm v roce 2015 padl důraz na národní obrození. Rozhovor byl nazván příznačně „Potřebujeme nové národní obrození“. Švihlíková zmínila problém nekvality tzv. elit:

Když nemáte zdravý základ ve společnosti, stavba stát nebude. Je nutné obnovit základní schopnosti spolupráce mezi lidmi, bez toho žádná změna nemůže fungovat. Proto navrhuji řadu opatření na lokální úrovni. Ale současně potřebujeme inteligentní politiku vlády – je nutné formulovat národohospodářskou vizi nebo více zapojit odbory do rozhodování o ekonomických záležitostech. To není žádná utopie. Jenže budeme muset překonat závažný problém – a sice nekvalitu elit. Naše politické elity jsou nekvalitní hlavně kvůli nevzdělanosti a zbabělosti.