MILAN BLAHYNKA

Sveden k tomu radostí blízké mi bytosti, nevývratné radosti z nabyté svobody, ač je ta bytost vlastně v mnohém dost nesvobodná a nějak to nevidí, protože nechce vidět, umínil jsem si pojednat o pocitové svobodě, obdobě často uváděné pocitové teploty. Napsal jsem o tom a otiskl už i pár řádek, ale při důkladnějším zamyšlení se mi paralela ukazovala jako nepřesvědčivá, plochá, „rvaná“, jak těžce ždímaným výkonům trefně říká tuším Jiří Suchý. Na teplotu, ať venkovní, ať doma, máme teploměr, který nelže, není-li to zmetek. Opravdu je třeba 20 celsiů, a nám se zdá, že je sotva šestnáct, anebo naopak pětadvacet, to podle toho, jestli je bezvětří, nebo vane, podle toho, co máme na sobě, podle toho, jak jsme otužilí nebo jak jsme se vyspali, a zdá se nám tepleji nebo chladněji někdy každému jinak, někdy však všem stejně, a o pocitové teplotě se pak už zmiňuje rozhlas, televize a Internet.

JAN JELÍNEK

Za klenot architektury českého Krušnohoří pokládáme také zámek Valdštejnů v Litvínově na Mostecku. Aureolu přitažlivosti mu zažehl literát a milovník ženské krásy Gian Giacoma Casanova, dobrodruh každým coulem. V zdejších komnatách šlechtického hnízda pobýval v letech 1791 až 1793. Na blízkém zámku Duchcov, kde byl knihovníkem, napsal Paměti. Dokázal se vetřít v Berlíně i v přízeň pruského krále Bedřicha II., který mu nabídl místo učitele ve škole pro kadety. Casanova odmítl a tak ho toulavé boty v prosinci 1764 zanesly do Ruska, kde se v Moskvě setkal s carevnou Kateřinou II. Velikou. Dobrodruhovi Casanovi se pak vyhnula roku 1766 v Polsku smrt. V souboji na pistole s hrabětem Branickým mu přála zlatá muška štěstěny. Vyhrál a svého soka Casanova těžce zranil. Duel podstoupil s hrabětem Branickým proto, že chránil čest italské baleríny Anny Binettiové, kterou Branický hrubě urazil, když ji označil za „benátskou matraci“.

FRANTIŠEK UHER

Na knihkupeckých pultech se objevují desítky fotografických publikací různého zaměření a rozdílné kvality. Listujeme jimi s jistou nostalgií, neseme v paměti tutéž krajinu, města, vesnice i památná místa v dřívější podobě. Probouzejí vřelé či nepříliš vítané vzpomínky. Čas je v tomto směru vzácně laskavý, většinou vyplouvají na povrch ty příjemnější.

ADAM M. PEKAŘ

Není správné čekat jen na výročí nebo kulaté jubileum Velké listopadové sametové revoluce. Velké úspěchy liberálně demokratického státu, které umožnila VLSR , je nutno připomínat stále a v kterýkoliv okamžik zejména proto, že lid Čech a Moravy si na svobodu a prosperitu darovanou mu Václavem Havlem a jeho statečnou družinou velmi snadno zvykl a bez soustavného připomínání pravdy o tom, komu za to vděčí a jak nesmírně velký je to dar, by se mohlo stát, že o svoji svobodu a demokracii zase přijde – je přece známým poznatkem z historie, že s rostoucími úspěchy demokracie se boj proti ní a odpor nepřátel svobody neustále zostřuje! Zkusme si proto provést malou rekapitulaci těchto úspěchů ve srovnání s dobou před VLSR a připomeňme si tak společně, jak by asi vypadal život na území Čech a Moravy nebýt osobností, které lidu svobodu a demokracii vybojovaly. Výčet revolučních výdobytků nemůže být, vzhledem k jejich nesmírnému množství a komplexnosti než velmi kusý a stručný. Zaměřme se v tomto okamžiku zatím jen na dvě skutečně klíčové oblasti:

JAROMÍR ŠLOSAR

Jak jinak si vysvětlit profil Beskidu Slaskiego (Slezských Beskyd), než že pánbůh na něj trochu pozapomněl, když tento karpatský kout vrásnil. Je to výškrabek. Nejsou Beskydy jako Beskydy, a to z jedněch vidíš, jak v druhých hospodaří.

LECH PRZECZEK

Volba

Spoutaný pochybnostmi

zmítáš se

v bouři neklidu

Ulita odlišnosti

přináší zmatek