Role Brežněva a Gorbačova při likvidaci socialismu v Československu

PETR SAK

Je překvapivé, s jakou rychlostí se nedávná minulost noří do temnoty a je konstruována její mediální historická náhražka. Generace postižené mediální a digitální lobotomií se většinově ztotožňují s polopravdami či lžemi o minulosti. Od profesionálních subjektů – zdrojů propagandy, konstruujících novou minulost, novou historii, prolínají mýty o předlistopadové skutečnosti celou společností až do neformálních sociálních skupin. V utváření mýtů o minulosti nehrají roli pouze polopravdy či lži, ale také zatajování určitých faktů či celých oblastí života společnosti a zdůrazňování či vyzdvihování pouze negativních stránek minulé společnosti.

MILAN BLAHYNKA

Když mi málem celoživotní přítel Ľubo Feldek poslal svou edici knihy ZÁHROBNÉ MILOVANIE, z anglického originálu The Love beyond the grave (nákladem editorovým, Bratislava 2022, přeložil Juraj Šípoš, projev v krematoriu a ediční poznámka Ľubomír Feldek, ilustrace Ivan Popovič a archiv, grafická úprava David Popovič, 120 s.), jejíž hravě mystifikující autor se vydává pouze za překladatele autora jménem Georg Arrowsmith, a když jsem si přečetl pár stránek napsaných přímo feldekovsky i to, jak Ľubo vylíčil neuvěřitelný životní příběh Juraje Šípoše, napadlo mi, že snad jde o mystifikaci na druhou; že si ho prostě vymyslel a ve své mystifikaci pokračuje po celá desetiletí.

PAVOL JANÍK

Všeobecne známym udalostiam 17. novembra 1989 predchádzali menej známe, ale významné udalosti, ku ktorým nepochybne patrí aj neformálne stretnutie popredných československých politických predstaviteľov v auguste 1989 v pražskom hoteli Paříž na večeri s veľvyslancami hlavných členských štátov NATO.

IVAN ČERNÝ

Smutná zpráva zasáhla současný český výtvarný svět. Před krátkým časem, po dlouhé těžké nemoci, zemřela skvělá malířka, grafička a též bohatě literárně činná Inka Delevová. Až do letošního září žila a tvořila na pražském Žižkově, odkud tato vskutku renesanční postava odešla doslova od rozdělané práce. Zůstaly po ní skicáky plné tvůrčích plánů a nápadu, kresby pro řadu nakladatelství, v neposlední řadě pak i cyklus ilustrací pro dětský knižní komiks Válečné bubny zní nad Ohiem.

JAN KRISTEK

Dlouhá léta, kdy nejčastější propagandou byla propaganda, která každému tvrdila, že všichni ostatní mají sexu stokrát víc než on, už pominula. Splnila svůj úkol – vypěstovala stresované lidi bez sebevědomí, nebo s nafouknutým cosi. Nemělo by nikoho udivovat, že v zemi, kde je nejméně sexu na světě, je i nejdražší elektřina na světě. Kdo jiný by si to měl nechat líbit!

LUBOMÍR BROŽEK

Už sama tato otázka je důkazem, že ve veřejném diskurzu se objevují trhliny v místech donedávna ještě pevných a stabilních.

Vážená paní profesorko,

před časem jsem Vás přirovnala ke slovanské lípě, která rozesílá svou vůni kolem sebe, je útočištěm pro mnoho včel, které živí nektarem a světu vstříc vysílá své větve, které nabízejí stín i úkryt ptákům i lidem.

PAVEL AUGUSTIN

Chudí milenci

Proč mrzký peníz

schází v lásce nám,

proč kvůli němu

nemůžeme se vzít.

Ach, kde ho vyrobit.

OLDŘICH A. HOSTAŠA

Jen se smějte

vyznavači hlouposti

v hospodách kavárnách.