FRANTIŠEK UHER

Zelené ráno

Když ráno vstávám dávám zelenou rybám

Sám sedím na břehu a předstírám

že je chytám

 

Rub úsměvů

Den co den slyšíme něco nového

Jak pění život Že tady již všechno bylo

že se vlastně neděje zcela nic zvláštního

čas pádí přes kaluže vyšlapaných cest

 

Na rubu úsměvů přehršel planých gest

 

Dlouhé bloudění

Hledáme Stopa se ztrácí

Nikdo nikde není

Na návrat ani pomyšlení

 

Zamlžené návraty

A pokud

se někdy vrátíme

nevíme odkud

nevíme kdy

 

Nevíme

kam se vrátíme

a s kým

 

Předpoklad noci

Někde to vázne

už se neumíme

usmívat

 

Možná jsme to

nikdy

neuměli

 

Možná se to

nikdy

nenaučíme

 

Uctívané dědictví

Černá káva v černém šálku

černá káva v hnědém šálku

černá káva ve žlutém šálku

 

Bílá káva v modrém hrnku

po tchyni

Nejoblíbenější věc v kuchyni

 

Osten

Na hrotu luxusního nože

dozrává barevně tetovaná růže

 

Važme si nože a važme si růže

naděje do dveří vstoupit může

 

Zabodne osten do drsné kůže

 

Přednosti vlasti

Snad zapomeneme

na všechny života kříže

zítra letenky koupíme

poletíme do Paříže

 

Přejdeme Seinu

po Mostu snů

půjdeme pod platany

 

Budeme potkávat ženy

mladé švarné švadleny

z romantických filmů

 

Po návratu

zajedeme na samotu u vývratů

nejkrásnější budou stát u plotů

všechny by dokázaly

tkát nit na zlatém kolovratu

 

Léto v oboře

Hora pluje k hoře

Horalé Lesů moře

 

Milenci v oboře

slova ladí Psanci

v líbezné pokoře

 

Nahoře dravci

v nehybném tanci

 

Rozoráno

Cesta ze vsi

kamsi do polí

a dál mezi poli

 

Po okolí

žádní pěší

žádné povozy

ani prach za koly

 

Cestu rozorali

pocestní se ptali

kam vedou ta pole

 

Ticho

Na vodách

po rybách

 

Ve skalách

po liškách

 

V oblacích

po ptácích

 

Od pravěku

po člověku