LUBOŠ ZELENÝ

Při těchto zastaveních si stále více uvědomuji, že každý člověk prožívá svoji vlastní odyseu návratu do smyšleného domova. Stejně tak finanční komisař Josef Němec a spisovatelka Božena Němcová i jejich potomci toužili, každý po svém, najít vlastní Ráj a jablko poznání.

MILAN BLAHYNKA

Bílou knížečku kapesního formátu MOJE (i) MÁ GÉ (v tiráži pouze: Vydáno v Ostravě 2021, I. vydání, 88 stran), k níž se jako autor hlásí Kundomil Dobrohmatý, mně ukázala a pak i opatřila blízká mi žena, které jí poslal, aniž se s ní zná, sám autor s věnováním „Rezortní kolegyni“ (její jméno) „Kosťa“ a datum.

IVANA BLAHUTOVÁ

Ruská filoložka a překladatelka ze slovenštiny a maďarštiny Darja Jurjevna Vaščenková (* 1982) se věnuje sémantice, gramatice, lingvistice a také slovensko-maďarským jazykovým kontaktům. Ve své studii Mentální a emocionální predikáty v lyrice Pavla Janíka a Milana Rúfuse (Slavjanskij almanach 2009. Moskva: Indrik, 2010), ještě pod příjmení Anisimovová, analyzovala a srovnávala ze sémantického hlediska básnickou tvorbu dvou významných slovenských literátů: Pavla Janíka (* 1956) a Milana Rúfuse (1928–2009). Třebaže jde o práci určenou odborné veřejnosti, jsou její závěry jistě zajímavé i pro běžného čtenáře poezie. Z obsáhlé vědecké studie uvedu pouze některé informace.

PETR SAK

Všichni známe provaz a na něm uzel. Představme si rovný provaz bez uzlu jako žádoucí přirozený, čistý stav a protikladné síly, které uzel utahují anebo naopak uzel rozvazují a vedou k žádoucímu stavu.

JIŘÍ JÍROVEC

Nemáte ani zdání, že jsou s vámi páni, falešně hrají s vámi, chtějí vás obehrát
V+W Těžká Barbora

Těžká Barbora (1937) je hra proti nastupujícímu fašismu. Yberland s „Jeho náramným výtečnictvem“ v čele si chce podrobit Eidam. Má se tak stát pomocí triku s předstíraným přepadením, které se díky dvojici žoldnéřů (V+W) nezdaří.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Dnes může opravdový člověk sedět v nějaké lavici v nejmodernějším saku a s kravatou s velkým uzlem pod krkem, který zakryje i límeček poněkud dražší košile. Ta má zatím jen dva rukávy. Ta třetí ruka, která krade, je bez rukávu a zlatého knoflíčku, aby nebyla vidět. Ostatně ta stejně mačká klávesnici počítače v místnosti, ve které už nikdo jiný nemusí být. Někdy ale v té místnosti je dost lidí, co táhnou za jeden provaz a po velkém úspěchu společně cosi popijí a rozdají soustu zřejmě bezelstných úsměvů. Ostatně smích není zatím na předpis, takže se nikomu nic neplatí, což je v dnešní době neskutečný zázrak, na který by se nezmohl ani sebelepší kouzelník. Platí se ale za pivo, i když někdy nemá správný říz.

IVO ODEHNAL

Šampion blahé paměti

Už delší čas to cítím:

Moje paměť je šampionem dlouhých tratí

Na krátkých prohrává

/vím co bylo ale nevím co je…/

MIROSLAV KANTEK

Pozvali vzácného docenta

na slavnou žranici pokrmu

pověstné značky Polenta