STANISLAVA KUČEROVÁ

Od počátku školního roku 2019–2020 máme na stole opět otázku víceletých gymnázií. Ministerstvo školství zjistilo, že víceletá gymnázia přispívají k nerovnosti ve společnosti. To zjištění není ovšem nové, má svou historii.

IVO FENCL

Sice Brit (*1960), ale má židovsko-polský kořen. Neil Gaiman, král snů. Pro děti, autor hororů, sci-fi. Kniha hřbitova (2008), již katolíci rádi nemají, je klasikou. Jak to natočit? Nikdo neví. Zato krásnou Koralinu (2002) zfilmovali…

Aknyhalb Nalim alias Milan Blahynka

Neúnavný a zatím neunavený Miroslav Koupil, inspirován vlnou kdečeho „vratného“, peněz, obalů a filmem proslavených lahví, dokládá univerzální potenci poezie sbírkou TĚPZAMAT (Amaprint-Kerndl s r.o., Třebíč 2022).

FRANTIŠEK UHER

Již poměrně vzácná přírodní krajina je prostorem s vlastní náplní úkazů vzniklých bez bezprostředního vlivu člověka, na rozdíl od krajiny kulturní, přetvořené nebo ovlivněné trvalým lidským úsilím. Mají vlastní charakter, stejně jako krajina městská, která je založena na obdobných principech, zobrazuje však především rozličné úkazy, které jsou produktem člověka. Kvalitní fotografie promlouvají vlastním vnitřním žárem, absorbují všední, humornou, ryze dokumentární i tajemnou atmosféru, dovedou vtisknout kouzlo okamžiku i zcela běžnému předmětu. Širokou platnost mají fotografie dokumentární, které tvoří samostatnou fotografickou enklávu svou mnohotvárnou podobou, skýtanou každodenními událostmi.

PAVOL JANÍK

Pre každého človeka je najväčšou záhadou on sám. Tak je to aj s ľudstvom ako celkom a s jeho jednotlivými spoločenskými zoskupeniami vrátane štátov a ich medzinárodných koalícií.

VÁCLAV FRANC

„Ahoj, Jindro,“ řekla Dáša před vchodem do restaurace, kde se konal pravidelný abiturientský večírek našeho ročníku základní školy. Za šest desítek let se změnila. Kde zůstaly její černé havraní vlasy? Ale stále jsem ji poznával, ačkoliv na naše srazy moc pravidelně nechodila. Možná díky jejím černým očím.

JIŘÍ JÍROVEC

Něco novýho?“ Hubert odpoví: „Nic. Flandři hrozej vpádem Vlámům a Vlámové hrozej Flandrům. Tureckej paša se neozval, jak ho vyzval ten jeho bej, aby se ozval, jinak že on se ozve, a ten bej co mysleli, že se utopil, ten, jak měl zapálit minaret, ten bej se neutopil, ale uhořel. Zato vylovili jednoho beje utopenýho, ale nevědí, kterej by to moh bejt, tenhle bej. U nás doma je všechno v pořádku.“
Jan Werich, Tři sestry a jeden prsten

FRANTIŠEK DOSTÁL

Zrovna jsem se probudil na nějaké schůzi a zjistil, že jsem závislý na nezávislosti. Prostě byl to stav podobný nezávislé žurnalistice na nějakém potentátovi, co je už třetí den v nové funkci. Je hezké, když se hned pod titulkem novin objeví věta, že se jedná o nezávislou tiskovinu. Písmena rotačka vždy vytiskne podle toho, jak ji tiskař nastaví.