ADAM M. PEKAŘ

V sobotu 18. 6. 2022 zneužili komunisté momentálně nepříznivé ekonomické situace a vyvolali v Praze na Václavském náměstí demonstraci pod líbivým heslem „Proti drahotě“. Přitom záměrně a demagogicky zaměnili příčiny a následky současné, stále se prohlubující hospodářské krize, způsobené, jak každý ví, pouze a právě jen čtyřiceti lety komunismu, spolu s probíhající ruskou agresí proti našemu bratrskému a liberální demokracii milujícímu národu Ukrajiny! Zahájili tak svoje nové, a v podmínkách probíhající těžké hospodářské krize velmi nebezpečné populistické tažení proti demokraticky zvolené vládě! Nicméně minimální účast evidentních podivínů usvědčila komunisty z jejich kardinálního omylu a naopak jasně potvrdila, že liberálně demokratické, protikomunistické a protiruské smýšlení se ve vědomí lidu upevnilo již natolik pevně a natrvalo, že jakkoliv vysoký růst cen či jiné, sebevětší hospodářské těžkosti, bída či mizérie, ani případné válečné útrapy hrozící při obraně a šíření pravidel a euroatlantických hodnot (rules and values) již nikdy nepovedou k odklonu od Velkou listopadovou sametovou revolucí (VLSR) nastoleného neoliberálního kapitalismu jihoamerického střihu, k jakýmkoliv, i jen třeba dílčím změnám systému, směrem ke státu více sociálnímu či dokonce snad socialistickému a pro – národnímu! Největší poděkování a nehynoucí vděčnost za dosažení takto vysoké morální pevnosti a uvědomělosti lidu Čech a Moravy jistě náleží především naší České televizi, Českému rozhlasu a celé mediální a kulturní frontě, hercům, režisérům, rockerům a dalším šoumenům či bavičům.

KAREL SÝS

Nakladatelství OLYMPIA vydává záslužnou, skoro by se dalo říci vlasteneckou edici Přemyslovská knihovna, zabývající se pamětihodnostmi středních Čech.

Tomáš Hejna v ní právě vydal knihu 50 zajímavostí – Kralupsko, Slánsko a Kladensko. I když se může zdát, že není v tomto všem na očích ležícím koutě světa co objevit, pravý opak je pravdou. Ostatně záleží na tom, jak autor zdánlivě promrskanou látku pojedná a jak dokáže zaujmout čtenáře zvyklého cestovat spíše po internetu.

FRANTIŠEK UHER

Literatura a umění mají mnohdy obecnou tendenci přikládat si větší význam, než jaký ve skutečnosti mají. Mnohé hodnoty však smazává čas, některé jsou samovolně nebo stupidní nepřejícností mimoliterárních vlivů vmanipulovány do prostoru zapomnění, aby za čas zajiskřily jako meteory a znovu nabyly významu stálic.

JOSEF ONDROUCH

S mečivým hlasem mutujícího pubescenta přichází na Pražský hrad do té doby Čechům neznámý Reinhard Heydrich. Generál policie, SS-Obergruppenführer, diktátor vybavený neomezenými pravomocemi výnosem Adolfa Hitlera.

CAITLIN JOHNSTONEOVÁ

The New York Times jmenují a zostuzují ukrajinské muže, kteří raději utekli ze země, než aby zůstali a zabíjeli Rusy pro Washington, protože bylo nezákonné, aby muži vojenského věku odešli, a protože jejich krajané jsou na ně naštvaní, a protože to je New York Times.

JIŘÍ JÍROVEC

Nejsme jen tak někdo, říká císař Rudolf II. ve známém filmu

Ani já nejsem jen tak někdo, ne kvůli postavení, vlivu a takovým přechodným podružnostem, ale protože jsem občan.

ANTONÍN ŠLECHTA

Zastavila se u mne Valerie. Holka drobňásek s pohledem odmítnutého psa. Na kus řeči. Končilo jaro. Vyvedl jsem ji ven a prováděl úpickými kopci. Kráčeli jsme nad údolím s blyštivým klikyhákem Úpy. Všude kolem sytě živá zeleň listů, vyhřezlá z nedávno prasklých pupenů. Chtě nechtě jsem ji obdivoval. Byla tak svěží. Zeleň. Valerie zdaleka ne. Houpala se vedle mne na vysokých podpatcích. Vyťukávala jimi do asfaltu cvakavou morseovku. Depeši jsem nerozuměl, ale Valerii to slušelo náramně.

PETR SILBERNÁGL

Chci poděkovat za článek Karla Sýse Potvora paměť, který vyšel 15. července v příloze Naší pravdy LUK č. 29, anžto s podobnou zbabělostí Čehúnů se setkávám dnes a denně.