PETR SAK

Základní imperativ moci je snaha moc udržet, upevnit a rozšířit. Tento imperativ moci platí v každé společnosti a v každé době, jen se mění formy a mechanismy, jakými se tento imperativ realizuje. Rozložení moci ve společnosti je hra s nulovým součtem. Růst moci elit je možný jen souběžným poklesem moci občanů. Proto do současnosti nemáme zákon o referendu a politici s pouhou maturitou, v době, kdy jde studovat vysokou školu 60 % z populačního ročníku, tvrdí, že občané jsou nevzdělaní a nekompetentní, a proto nemohou rozhodovat v referendu. Procesy, jimiž elity moc posilují, jsou zároveň procesy, jimiž odebírají moc občanovi.

KAREL SÝS

Mám v živé paměti, když nám dětem paní domácí v Písku půjčila jednu knížku s Kulihráškem. Byl to příběh Kulihrášek a všesokolský slet.

IVAN ČERNÝ

Přední pražské vydavatelství Rybka Publisher na podzim loňského roku vydalo další jedinečný titul svého kmenového autora Stanislava Motla OPRÁTKA PRO KRÁSNOU VERU. Mezinárodně známý a uznávaný reportér a spisovatel, věnující se ve své tvorbě především událostem druhé světové války, svým čtenářům tentokráte předložil obsáhlou knihu plnou dokumentárních snímků, jíž kraluje temné tajemství české ošetřovatelky z koncentračního tábora Ravensbrück.

FRANTIŠEK UHER

Současný systém vydávání knih je svérázně problematický. Především v tom, že nerozhoduje kvalita realizovaného díla, ale peníze, které umožňují jeho vydání. Tato praxe má kladné i záporné stránky, zabývat se podstatou tohoto problému je však odlišnou kapitolou, pralesem, jímž bychom se velice obtížně prodírali.

Sukey Wolfová pro list The Freedom Socialist

Kniha popisuje sociální bouři v Las Vegas, vrcholící obsazením tamního luxusního ubytovacího a zábavního střediska. (Poznámka překladatele)

Počátkem 70. let jsem pracovala na programu proti chudobě, a tak jsem si s velkým zájmem přečetla knihu Annalise Orleckové Storming Caesars Palace (Útok na Císařský palác). Tato kniha, vyprávěná převážně vlastními slovy účastnice, je poutavým líčením skupiny černošských žen s nízkými příjmy, které začaly bojovat za práva matek žijících ze sociálních dávek v Las Vegas.

VÁCLAV PELCMAN

My, kteří jsme stoupenci materialistického názoru na vše, čemu se říká Svět, a kteří sledují sekundární vesmírné projevy, jsme vypozorovali, že zřejmě tak, jak se pohybuje Země spolu s celou sluneční soustavou vesmírem, putuje i místy, které mají jiné vlastnosti. Tím se stává, že jiné vesmírné parametry, např. síla elektromagnetického pole a jiné veličiny, působí jinak na celou přírodu. Některé druhy živočichů pak vymírají, jiné vznikají, a jiné, zejména mentálně labilní, zmatkují (třeba i migrují), a tomu se neubrání samozřejmě ani vládce této přírody – člověk.

JIŘÍ ŽÁČEK

Na Tádž Mahal

jsem nikdy nepřísahal