PETR ŽANTOVSKÝ

Mnozí z nás si ještě pamatují slavný spor z poloviny 90. let, kdy začala vysílat první opravdu mocná soukromá televize NOVA. Řada intelektuálů z kulturních kruhů se cítila být pobouřena a zrazena. Svoboda pro společnost, kterou jsme, ať už za jakýchkoli okolností, ale přece jen, po listopadu 1989 získali, byla často interpretována jako svoboda tvorby a kreativity.

VÁCLAV DUŠEK

Kristus řekl: čekejte na mne a nedělejte nic, dokud se nevrátím. I byli poslušní, ničeho nedělali, i dnes jsou ti, co čekají. Vyhlížejí lásku, která zvítězí nad lží a nenávistí. Přihlížejí nepřístojnostem. Obrana modlitbou nestačí! V mnohých časech propadaly bytosti v nekončící iluzi – že jim patří svět, i Bůh. Kupčily, lhaly, milost pro ně byla slabost. Slova zneužiješ bez odkladu, jsou ohebná, slizká, prodejná, zavazující k hříšnosti! Slova jsou i dýka. Slova nadbytečná škodí, i nestydaté myšlenky. Myšlenkou zhřešíš bez obav z následků. Vrtichvostů přibylo. Vykladači práva, placení mocipanstvem neváhají sloužit zlu za mrzký peníz – ohnou hřbet, zmijí jed plivou denně, po nich potopa! Kolo dějin se točí, máme k obraně ohrané polopravdy! Tančíme mezi minami, smíchem se bráníme realitě. Úžasné dny svobody – kde? Zaplať Pánbůh, máš-li čím. Chudobná řekla před knězem: Kdybych měla, zuju boty. On nechápal. Chudoba straší. Hledíme kamsi do ztracena, nás se to netýká! Slepota zrůdnosti.

MILAN BLAHYNKA

Čtenáři si dávno jistě povšimli, že většinou píšu recenze o knížkách veršů a balada je druh poezie, česká literatura má však velkou tradici výsostné baladické prózy; stačí připomenout Stín kapradiny a Havířskou baladu.

IVO FENCL

Při pohledu do programu veletrhu Svět knihy vám padala do oka třeba vystoupení Stanislava Komárka, Vojtěcha Matochy (autora úspěšné trilogie pro děti Prašina), Petra Šlika (který aktuálně sepsal pokračování Chaty v Jezerní kotlině), kritika Erika Glika, Michala Jareše, Evy Klíčové, Ondřeje Neffa, Františka Novotného, Františka Koukolíka, Františky Vrbenské, Kristiny Haidingerové (autorka hororů), kreslířů Petra Kopla a Jiřího Slívy, Karla Hvížďaly, Václava Bělohradského, Petra Pitharta, Michaela Žantovského, Michaely Klevisové, Michala Sýkory, Jakuby Katalpy, Josefa Kejhy, Zdeňka Svěráka, Slávka Janouška i Jiřiny Bohdalové. Ale jeden spisovatel už tu nebyl… Nedávno zesnulý Vlastislav Toman. Odešel, k dostání však i v Bubnech byla jeho objemná novinka Nové příběhy Malého boha a Kruana. Život s Ábíčkem.

RUDOLF HEGENBART

Rozporuplná doba mě přiměla podívat se do mé miniknihovny. Hledal jsem knihu Kraj návratů a vzpomínek od Věry Rudolfové z Brna. Popisuje osobnosti našeho kraje, jejich návraty a vzpomínky na náš rodný kraj. Při vyhledávání jsem našel knihu Stěpana Ščipačeva Poezie.

MIROSLAV KANTEK

Pravda je povětrná ženština,

nad svíčkou zmírající plamen,

FRANTIŠEK DOSTÁL

Ohýnek pod názvem táborák vždy plápolal v blízkosti stanového přístřeší, anebo někdy jen u hromady jehličí, které nahrazovalo přikrývku.

VLADIMÍR BRANDEJS

Můj domov

jsou sukovité aleje třešní.