EVA VILDMANOVÁ

Narodil se v Praze 28. května 1926, takže jsme nedávno oslavili jeho 96. narozeniny. S úctou k osobnosti, kterou Karel Richter je.

Je znám jako herec a dabér, byl ředitelem Divadla Jiřího Wolkera, od r. 1996 je nositelem ceny Senior Prix za celoživotní umělecké dílo, od r. 1970 nositelem Ceny Františka Filipovského za dabing.

MILENA MĚSTECKÁ

Nejen o moravské části dnes již bájné stezky podává nová kniha nakladatelství Academia JANTAROVÁ STEZKA jedinečný, fundovaný a objevný výklad. Závěry autorů potvrzuje nejmodernější technologie lidarových snímků, ale i vlastní fyzický průzkum cest po celé délce trasy na základě prostudování stovek historických map, knih, dokumentů i archeologických nálezů.

FRANTIŠEK MAREŠ

Pozdním odpolednem se po cestě v úpatí Stromovky vracely domů stovky návštěvníků z veletrhu Svět knihy Praha 22. Dospělí i děti v počtu, který mnohého z nás překvapil, prošli jednotlivými halami, aby se podívali na knižní produkci více než sto padesáti domácích nakladatelství a asi dvaceti zahraničních.

KAREL SÝS

Dnešním fízlům, kteří by snad měli stylistické potíže při formulování udání, určitě pomůže výzva kolaborantské Vlajky z doby, kdy už Německu i jeho českým nohsledům začalo téci do bot:

PETR ŽANTOVSKÝ

(ukázka ze stejnojmenného autorova cyklu)

Už delší dobu se vede spor o to, proč na mnoha veřejných budovách, počínaje historickými objekty přes budovy církevní, např. Chrám sv. Víta na Pražském Hradě – až po Hrad samý jako sídlo hlavy státu, objevily, z velké většiny samostatně, vlajky Ukrajiny. Obvykle je jako důvod uvedena symbolická podpora této straně válečné krize s Ruskem. Na to téma vyšla nedávno docela podrobná studie, z níž vyjímám: „Zákon vychází z toho, že vyvěšujeme státní vlajku buď samostatně, či spolu s jinými vlajkami a to za určitých pravidel. O vyvěšování samostatné vlajky jiného státu se tam nehovoří. Obecně, podle mezinárodní vlajkové etikety, není vhodné vyvěšovat samostatně vlajku cizího státu na vlastním území, aniž by byla společně s tím vyvěšena domácí státní vlajka. Cizí vlajka totiž značí dobyté území. Na dobytém území jsou vždy vyvěšeny jen vlajky dobyvatele. Vyvěšení pouze cizí státní vlajky se de facto považuje za označení exteritoriality (tedy mimo teritorium, mimo území). Nacházet se mimo výsost státu znamená, že dotyčné právní subjekty nepodléhají místnímu soudnímu stíhání a výkonu moci (což ještě neznamená, že nepodléhají místnímu právnímu řádu vůbec). Konkrétně to znamená, že příslušník státu A, který ve státě B spáchal trestný čin a zároveň v témže státě požívá privilegium exteritoriality, zde nemůže být zatčen, postaven před soud a odsouzen. Výsada exteritoriality je jako výjimka udělována zejména velvyslancům, hlavám států a vojenským jednotkám, nacházejícím se na cizím území na pozvání nebo v důsledku mezistátních smluv.“ To je jasná řeč. Dodejme, že žádný z uvedených důvodů nemůže být uplatněn na situaci, kdy tolik veřejných budov dnes zdobí modrožlutá vlajka.

MAREK ŘEZANKA

Kabinet Petra Fialy míchá občanům České republiky (sebe)vražedný koktejl. Na jednu stranu tvrdí, že nemůže zastropovat ceny pohonných hmot, na straně druhé je v Evropě nejslyšitelnější, co se týče šíleného plánu na odpojení se od ruské ropy a ruského plynu.

PAVOL JANÍK

V súvislosti s východnou a západnou propagandou treba jednoznačne konštatovať niekoľko závažných skutočností a autentických skúseností – predovšetkým fakt, že východná bola vždy realistickejšia a západná bola tradične úplne absurdná, čo v podstate platí dodnes.

JIŘÍ JÍROVEC

A hrdý buď, žes vytrval, žes neposkvrnil ústa ani hruď falešnou řečí.

MILAN HODÁL

Šachy

Tak nevím…

Nenacházím slova…