MILAN BLAHYNKA

Slovo div definuje devítisvazkový Příruční slovník jazyka českého (díl I, 1935-1937) jako „neobyčejný, zvláštní, podivuhodný zjev, zázrak“, a je s podivem, jak obrovské a významově rozmanité a až protikladné je množství odvozenin od tohoto substantiva, počínaje podstatnými jmény diva, divák, divadlo i divoch, divočina, divočák, divous, divoženka, ale také divotvůrce přes slovesa dívat se a divit, adjektiva divý, divoucí i divný i divukrásný i podivuhodný i divoký atd. A co vše není divoké? Zvěř, husy, včely, způsoby, divoká láska, divocí trampové a ovšem divoké víno.

KAREL SÝS

Jaromír Šlosar je básník. Jistě i proto tolik miloval svoji babičku, že o ní napsal knížku MAROKÁNKY A JINÉ BÁSNĚ. Nese lákavý podtitul Cukroví, Koláče a Život Kuchařky Lojzky.

VLADIMÍR KOLÁR

17. července 1936 vypuklo ve španělském Maroku povstání koloniálních armádních důstojníků proti zákonné španělské vládě vzešlé ze svobodných demokratických voleb. Už následujícího dne se vzpoura rozšířila na území Španělska. Vypukly nelítostné boje mezi republikány a frankisty (podle generála Franka, který se po smrti vůdce puče Sanjurja při letecké nehodě dne 20. 7. 1936 stal novým „caudillem“ vzbouřenců).

FRANTIŠEK UHER

Prožíváme tristní roky, které nejsou lokální záležitostí. Jak už to s epidemiemi bývá, jejich konec nelze spolehlivě odhadnout. Jako jediné řešení se jeví absolutní proočkování, současný státní aparát však postrádá autoritu, nedokáže si poradit s naivními banálními protiargumenty. Podle dostupných pramenů sahá historie očkování do dob před naším letopočtem, výrazného rozvoje dosáhlo již v sedmnáctém století, kdy anglický lékař Edward Jenner zkoušel očkovat proti pravým neštovicím.

IVO FENCL

Jestřáb je skautská přezdívka Jaroslava Foglara a mělo by zde být od počátku jasno (nalijme si čistého vína), že mně kšeftování nevadí. Beru je za přirozenou věc a mám za to, že je–li někdo tak bohatý či hloupý, že si v šedesáti letech objedná repliku vlajky Rychlých šípů za tři tácy a vyvěsí si ji na knihovnu, je to jen jeho věc.

PAVOL JANÍK

Bývalá podpredsedníčka Progresívneho Slovenska a súčasná prezidentka Slovenskej republiky sa svojou kontroverznou činnosťou čoraz výraznejšie podieľa na zmene demokratického a právneho štátu na regresívny a represívny režim.

JAN KRISTEK

Pud sebezáchovy je úzce spjat se sexualitou. Trochu šířeji chápanou – jako vyhledávání toho, co člověku prospívá. Pud sebezáchovy zahrnuje navíc útěkový reflex, opět trochu šířeji chápaný, jako vyhýbání se tomu, co člověku škodí.