Průlomový rok Michala Steina

S nonsensuálními básničkami Michala Steina se v průběhu času seznámili již několikrát čtenáři LUKu. Jeho jméno se však často objevuje i pod autorstvím písňových textů anebo v tiráži knížek. Mimo toho i připravuje a uvádí výtvarné výstavy a je scenáristou i dokonce certifikovaným tenisovým trenérem! A nedávno se objevila na trhu i monografie karikaturisty Slávy Martenka „Sláva letu“, jejímž je spoluautorem. Právě pro to jeho široké rozpětí jsem ho požádalo o rozhovor.

MILAN BLAHYNKA

Poněkud podivný název recenze knížečky PŘESTUPNÝ ROK (Weber-GSW, b. m., 2021; kresby a výtvarný doprovod Jan Weber, 44 s.) spojí si čtenáři možná s rokem 2020, zatím posledním předešlým přestupným; s rokem mimořádně přestupným, přestupujícím přírodní i lidské normy, s rokem mnohem přestupnějším než jiné přestupné roky, připomeneme-li si jeden význam slova přestupný, který je v devítisvazkovém Příručním slovníku jazyka českého označený jako zastaralý: „týkající se provinění, přestupku.“ Rok 2020 byl rokem rozmachu covidu a byl neméně „přestupný ve svých neřádech“ také přípravami kruté války, která naplno propukla pak v únoru 2021. Však se i soudilo, že přinejmenším covid je trest za všeliká lidská provinění a skutečně se trestem stal trestuhodnou vinou sveřepých sobců, bezohledně odmítajících ve jménu své osobní svobody podřídit se elementárním pravidlům hygieny.

FELIX ČERNOCH

Nikdy a nikde jste o něm nic nečetli? Ani od nikoho neslyšeli? Tedy nevíte? Žádný důvod ke studu! Jednak tu nejde o důležité kritérium pro poměřování úrovně všeobecné vzdělanosti a pak – třeba na tom nejste hůř než někteří jeho členové, byť dlouholetí. Pokud se nezdráháte být poučenějšími, prosím.

IVO FENCL

Bájí od magického jezera Tanganjika lze nazvat příběhy o šedě zabarvené obří kočce, které místní prostě říkají buď POŽÍRAČ LIDÍ, nebo – stroze – MNGVA (respektive MGVA). Výraz pochází ze svahilského MU-NGWA neboli PODIVNOST.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Zřejmě hloupá otázka hned v názvu těchto několika řádek. Ceny všeho okolo nás totiž letí raketově vzhůru. Snad jen pobyt na ulici v čase deště po dobu jedné hodiny bude zatím zadarmo. Když ale bude někdo toužit po delším promáčení, bude si asi muset již připlatit. Nakonec jedno z posledních zdražení se dotklo právě i pitné vody. No a jak někomu známo, bez vody není života. Kdesi ubývají i spodní vody a studny jsou hlubší a hlubší. Další nová realita. A rovněž tak přirozené závlahy shůry pomocí deště, také nějak ubývá. Přibývá ale přicházejících k nám lidí, co se rovněž potřebují napít. Není divu, že přicházejí i problémy, a tak ceny povyskakují, ale člověk zase musí hlouběji zapátrat v kapse při vyhledávání mincí.

EVA HRUBÁ

Usměj se okamžiku vždyť to umíš

Stačí jen chvilka pro štěstí

DANA PROKEŠOVÁ

Ano, proč je tomu tak? Řekněte mi, který národ tak miloval poezii a vydával sbírky básní v tisícových nákladech? Který národ měl dokonce Klub přátel poezie a pro tyto milovníky vydával sbírky básní? Byl to náš národ. V té době, kdy se tak dělo, byly to národy český a slovenský.

JIŘÍ JÍROVEC

Ztratila se nám slova mír, debata, diskuse, ztratily se nymfomanky, kterým koukaly (víte co) z očí. Posledního básníka, který napsal, že maminky jsou od toho, aby dětem vyprávěly pohádku a svět byl (alespoň vypadal, že je) v pořádku, zadupaly okolnosti do země. 

OLDŘICH A. HOSTAŠA

Ze sbírky Ajznboňské pastorále

 

Cesta domů

Kapky deště řeka stékají po vlaku

cestující tvoří přítomnost.