aneb

Šibal Shakespeare

MILAN BLAHYNKA

Jako každým rokem i letos šel v televizi o Silvestru Mrazík, ruská, vlastně ještě sovětská pohádka o tom, jak se krásný, leč narcisistní Ivan a krásná dívenka Nastěnka potkali, jak se Nastěnce Ivan sice zalíbil, ale než se jí stal hoden, musel se proměnit v dobrého člověka, ale stejně jako v pohádce o Popelce jim zprvu štěstí nepřálo. Nastěnka stejně jako Popelka měla zlou macechu a zlou nevlastní sestru Marfušu, a obě ji trápily, udělaly si z ní ubohou služtičku. Macecha dělala všecko pro to, aby si krásný Ivan vzal za ženu její zhýčkanou, zkaženou, protivnou vlastní dceru. A jak už to netoliko v pohádkách i v realitě celého světa bývá, proti Ivanovi a Nastěnce se spikly všecky možné mocné síly. Jak Ivan trestaný nadmíru oprávněně, tak Nastěnka nespravedlivě trestaná macechou, museli oba překonat mnohé nástrahy a smrtelná nebezpečí, nakonec však se přece jen dobrali ke štěstí jménem svatba.

FRANTIŠEK MAREŠ

Myslím si, že je dobré si občas připomenout moudrost před námi žijících, abychom pochopili nejen obsah jimi řečeného (napsaného), ale především se zamysleli nad tím, co z jejich slov přetrvává.

FRANTIŠEK UHER

O obsahu některých knih jsou vedeny dlouhé debaty. Nejednou zcela zbytečné, protože žádný rozumný obsah nemají. Stejně tak platí, že mnohým současným básníkům je vlastní totální absence imaginace. O to potěšitelnější pocit se rodí nad knihami, po nichž zůstává i v sypkém písku dnů zřetelná stopa, třebaže autoři nehýří, šetří slovy i obrazy, plně soustředění na svůj poetický svět. Možná nikoli výlučně literární. Často i geograficky vymezený a poměrně přesně ohraničený.

STANISLAVA KUČEROVÁ

Svět se stále více potýká s tíží všeobecné krize. A není to jen vražedná pandemie koronaviru, která ohrožuje celé národy. Souží nás i důsledky vývoje ekonomického, ekologického a etického. Celý dosavadní vývoj naší civilizace směřoval k touženému většímu bezpečí, blahobytu a zušlechtění.

RUDOLF HRGENBART

Prožívám krajně rozbouřený čas. Válka, bolesti, lidská utrpení, zdražování úplně všeho, zákazy poslouchat jiné zprávy než ty oficiální jako jediné správné, poslouchat na slovo všechno, i to, co odporuje lidskému rozumu, mě jako pamětníka 2. světové války vrací zpět. Vrací mě do doby temna v naší obci!

MIROSLAV KANTEK

Tak jsem zase předevčírem seděl na lavičce před naším bohnickým OC Krakov, popíjel ze své obligátní láhve něco velmi alkoholického a přemýšlel, jakou blbost zase napíšu, a ejhle – přede mnou si to svým typickým kolíbavým krokem drandí párek – kachna s kačerem. Co tady máte co dělat, kachnové, hartusil jsem na ně, ale oni mně svými kachními prdelkami dávali najevo, že co mi je do toho, a přitom museli oba kachnové vědět, že v těchto sídlištních končinách není o rybničné stojací či tekoucí potoční vodě ani vidu, ani slechu…

JAN HÁJEK

Lodníků ztracený sen

Co je do zahrady plné nádherných květin

Když stojíš uprostřed pouště a lahev se ti plní pískem místo vody