VĚRA BERANOVÁ

Do výtvarného života 60. let výrazně zasáhl výtvarný teoretik, vysokoškolský pedagog, publicista, kurátor Igor Zhoř (1925 – 1997). Vystudoval na univerzitě v Brně obor výtvarné výchovy. Od roku 1950 působil na různých typech škol, ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Brně. Později na Pedagogické fakultě UJEP a JAMU. Jeho publikační činnost zahrnovala jak vědecké odborné texty, tak i populárně-vědné, zároveň i pedagogické. Byl kurátorem řady výstav a autorem mnoha textů v katalozích. Publikoval své recenze a kritiky ve významných periodikách, vycházejících v 60. letech, jako byla Výtvarná práce, Host do domu, Kulturní tvorba, Kultura, a v denním tisku – v brněnské Rovnosti.

MICHAEL DOUBEK

Měl jsem nyní možnost navštívit výstavu EXPO 2020, která se opožděně koná v Dubaji. A mimo jiné jsem se zajímal o to, jak válka na Ukrajině Světovou výstavu zasáhla. Česko vyjádřilo podporu Ukrajině tím, že vedle naší vlajky byla před pavilonem vyvěšena i vlajka ukrajinská. U expozice žádné další ze zúčastněných zemí (samozřejmě s výjimkou Ukrajiny) jsem již ukrajinskou vlajku nenašel. Ukrajinský pavilon je v současnosti téměř bez exponátů, zato jeho zdi jsou vevnitř oblepeny tisícovkami různobarevných lístků, na kterých jsou vzkazy návštěvníků – vyjadřují podporu Ukrajině a odpor k válce. Zaměstnanci expozice tyto lístky pro návštěvníky připravují a ti píšou vzkazy a lepí je na zdi. V monumentálním ruském pavilonu jsem o ukrajinské operaci zmínku nenašel. Expozici dominuje obrovský mozek. Celá expozice je inspirována vědou, myslí, rozumem a umělou inteligencí – paradox v současné situaci.

IVO FENCL

Zemřel Stanislav Burachovič – někdejší můj kolega ve Středisku západočeských spisovatelů, autor šedesáti publikací. Odešel v neděli 2. ledna; byl mu 71 rok.

MILAN BLAHYNKA

Pod názvem ADAGIO, TĚM NEJDRAŽŠÍM vydal (si) Jan Weber s podtitulem v tiráži K 75 letům mojí existence na této planetě čtyřiašedesátistránkovou publikaci formátu A4 na křídovém papíře, bohatě ilustrovanou i svými realistickými kresbami lesa a kresbami, jaké znají čtenáři knih poezie, které nejen ilustroval, ale také vydal.

VÁCLAV PELCMAN

(Josef Svatopluk Machar, 29. 2. 1864 – 17. 3. 1942)

Osmdesát let uplynulo od smrti národního básníka soucitu, vzdoru, a obhájce spravedlnosti. Žil, tvořil a bojoval za dvou politických režimů, za třetího (Protektorát Čechy a Morava) již neměl sil, zdeptán, a zklamán, že nenašel pro svá varování obecné pochopení.

Mělnický literární klub Pegas vyhlašuje již 28. ročník celostátní soutěže

Mělnický Pegas 2022“,

do které se mohou přihlásit všichni neprofesionální básníci z celé České republiky.

VADIM FEDOROV

Inspektor přijel do pracovního oddílu číslo 2 ze zajateckého lágru Stalag VIII F (318) umístěného v Sudetech kolem oběda – byl to už postarší oberleutnant se šoférem.

BŘETISLAV KOTYZA

Je v nás touha po krásnu – prohlašuji společně s básníkem klasiky.

RUDOLF HEGENBART

Nedalo mně, abych při sledování videa „Jací jsme Čechové“ se nezamyslel nad prožitky doby nedávno minulé. Mnohé bolí, s mnohým se nelze smířit. Chybí však síla, zdraví, mladost, schopnost, aktivita, statečně bojovat za ideály, pro něž jsme žili. Zamyslel jsem se a napsal několik rozporuplných vět. To je zřejmě úděl stáří. V pokročilém věku už jiným nebudu.

LADISLAV HINNER

Jen

Noci, sladká noci, má útěcho

Proč jen neviděn slavík zpívá nejkrásněji?

LIBUŠE VONDRÁŠKOVÁ

Jen slova průzračná

nech vtékat

LUDVÍK DIVIŠ

Baal-boardy

Napity slzami, krví a potem

psanců této země,