(nad příběhem, který zahýbal mým vědomím)

JAROMÍR ŠLOSAR

Nedávno jsem po třech večerech dočetl strhující román z česko-polského pomezí. Bezděky se mi vnutila slova z obálky: Strhující román z česko-polského pomezí; jimi nakladatel podsouvá příběh čtenáři. Nicméně nejde o vějičku. Román nazvaný JIZVA napsala Danuta Chlupová, Polka z Horní Suché na Karvinsku. Poté, co v roce 2017 vyšel v Gdyni v originálu, ho samotná autorka z polštiny přeložila do češtiny. Pražské nakladatelství Vyšehrad Jizvu vydalo v roce 2021.

MIROSLAV GROSSMANN

Nekrást z hygienických důvodů

Ihned na začátku lázeňského pobytu jsem byl náležitě poučen: „Vynášení nádobí a pokrmů z jídelny je krádež a není z hygienických důvodů dovoleno.

MILAN BLAHYNKA

1

Na nové knize veršů do kapsy, které Eva Frantinová dala název PŘEDZPĚV (Weber Jan-GSW, kresby, obálka a grafická úprava Jan Weber, Praha 2021, 232 s.) upoutá už její název, který na zadní straně obálky autorka vysvětluje: „Tato kniha obsahuje básně, které předcházely mé první sbírce Noci bez krajnic.“

28. ledna oslaví členka Unie českých spisovatelů a stálá a oblíbená autorka LUKu narozeniny. Srdečně jí blahopřejeme!

BOHUMILA SARNOVÁ

Nedávno jsem si uvědomila, jaké výhody i nevýhody má život na samotě. Život tak říkajíc daleko od hlučícího davu.

BOHUMILA SARNOVÁ

Civilizace – vyhlídky

Divní lidé

divná doba.

Kolem vládne

zášť a zloba.