EMIL HRUŠKA

(Aš 1947)

Pokud tě někdo jednou podrazil, už nikdy mu nevěř.

Možná si zachráníš i život…

Jsme opět v Aši, ale o sedmadvacet let později.

Bože, co všechno se v těch letech událo!

IVO FENCL

Zatímco (ve znamení Panny rozený) básník, divadelník a prozaik Jan Sojka (*13. 9. 1973) pojal svou „koron-knihu“ Rodina a jiné regály co tradiční sbírku, eruptivnější vulkán Karla Rady (*13. 9. 1964) přispěl české literatuře prvním „coro-románem“. Či – minimálně – první rozsáhlejší prózou; a za pomoci aluze na Pelcovo… a bude hůř ji s optimismem bojovníka nazval …a bude líp. (Ilustrovala Daniela Tinková. V edici Současná próza vydalo Nakladatelství Bor, Liberec.)

MILAN BLAHYNKA

Čtenářům je houby po tom, v jaké své situaci četl kritik knihu, o níž píše. Koneckonců i on je člověk a není to nic proti ničemu, když se přizná, kdy ho napadlo, jak nadepsat svůj pohled na posuzované dílo. Tři týdny jsem, poprvé v životě, pobýval v tzv. křížkových lázních, poslán tam očistit tělo od škodlivin, které si na ně zasedly. Po ty dny procedur, na něž se sedí v čekárně, aby se nepromeškaly, četl jsem si dokola knížečku POPSANÁ (soukromý tisk, grafický design Ivo Vičar, foto Radek Volf, © Kuttenbergpress 2020, 201 výtisků, kniha „vydána za laskavé podpory firmy Dekpol Network“, 63 s., z toho číslovány 1-42 strany potištěné verši, nikoli fotografie a titulní list, tiráž a vakáty) a připadal jsem si, že se mi přitom čistí mysl.

STANISLAV ZEMAN

Meeting room připomínal včelín. Příchodem náčelníka rázem ztichl. Přítomní bleskově zaujali svá místa, aniž by se posadili.

STANISLAV KÁBELE

Nostalgie

Brouzdám řečištěm dějů, jež zkoumá historie,

věda, která stejně jako lepá děva, mocným po vůli je.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Bublá ve mně pocit, spíše již trvalé přesvědčení, že reklamu vymýšlejí chovanci nějakých mně neznámých ústavů. Ovšem jejich vědomosti jsou úžasné a je škoda, že se neocitli na nějakých důležitých úřadech. Bylo by totiž hned po byrokracii a na každé větvičce by si zaručeně zpívali ptáčci. Třeba i přiblblou reklamu, anebo cosi o tom, aby se všichni nechali naočkovat. Možná i o tom, co už delší čas leží ve skladech a kdosi za to zaplatil, anebo na tom hodně vydělal. Peníze do všeho vložil stejně kdosi neznámý, který však možná dost vydělal na koupi chatrné vilky na exotickém ostrově. Možná ale, že už je sám otrávený z těch přibývajících vil na ostrově, které pak musí pronajímat. Exotické ostrovy a vily chudiny patří přeci k sobě stejně, jako pravé plzeňské do českého žaludku, v němž se pivní mok chová jako nepředepsaný lék.

JAN ALCHYMISTA

Povídá jedna vědma povídá

Že se vůbec ale vůbec nebojí Kvida