JOZEF ŠPAČEK

Český historik Zdeněk Doskočil venoval po Michalovi Macháčkovi, autorovi biografie Gustáv Husák, svoju bádateľskú pozornosť ďalšej významnej osobnosti slovenských dejín 20. storočia, akou bezosporu bol politik, básnik a novinár Ladislav Novomeský. Výsledkom viacročnej práce je monografia V žaláři a vyhnanství, Ladislav Novomeský v ére stalinizmu a poststalinizmu (nakladatelství Lidové noviny, Praha).

IVAN ČERNÝ

Básník, překladatel, spisovatel a publicista Karel Sýs, předseda Unie českých spisovatelů a šéfredaktor LUKu (Literatura-Umění-Kuĺtura), populární středeční přílohy levicového deníku Haló noviny, je nejenom zkušeným autorem, ale též i mimořádně pracovitým literátem. Napsal čtyři desítky básnických sbírek a tři desítky prózy, včetně literatury faktu. Poslední dva jeho tituly, Velbloud a Marie s jehňátkem a Nepřijatý hovor najdeme na povánočním knižním trhu.

MILAN BLAHYNKA

Nevím, jak jinde, ale naše veřejnoprávní Česká televize na svém velmi sledovaném druhém kanále nabízí divákům neuvěřitelné množství pořadů prezentovaných jako dokumentární. Namátkou např. na pondělí 13. září 2021 (podle Televizního programu na celý týdenMagazínu Práva z 11/9) hned devět je v anotaci vybaveno podtitulem, v němž dominuje dokument: Francouzský dokumentární cyklus; pak jiný Francouzský dokumentární cyklus; potom Dokumentární film; dále Francouzský dokument; Britský dokument; Mezinárodní dokumentární cyklus; Kanadský cyklus dokumentárních rekonstrukcí; Americký dokumentární cyklus; Německý dokumentární cyklus. Navíc další pořady jsou svou podstatou dokumenty: Svědkové času II: Památky Angkoru; Československý filmový týdeník 1971; Defilé 2004; Industrie-Před zrodem továrny.

JAROSLASV VÁŇA

Jsou psané skutečnosti, které jsme nikdy neověřovali. Obzvláště, když nám byly nabídnuty těmi, kteří mají blíže k bohu než my. Protože oni jsou ti, kteří bezvýhradně věří, zatím co my vytrvale mnohé popíráme. Tvrdí nám s jistotou nezpochybnitelné víry, že v Bibli je psáno: „Na počátku bylo slovo.“ Rád tomu věřím, ale hledat to nebudu. I Desatero božích přikázání je vzkazem, který je trvalý a platí víc než zákon. Vzniklo v době, kdy společnost nebyla tak pokřivená jako ta současná, je vytesáno do kamene a prověřeno věky.

BOHUMILA SARNOVÁ

Říká se, „někdo to má v sobě jako v koze“. To není nic hanlivého. Naopak. Vypovídá to o něčem, co vězí v člověku a ať dělá, co dělá, je to tam. Jsou věci různé, které takovým způsobem uvíznou v našem podvědomí, z všelikých ranků lidské činnosti.

MARIE VESELÁ

Sněží

(PF 2022)

Na duši bolavou

padají bílé fáče,

TAŤÁNA KRÁLOVÁ

Kolénka

Kolénka drží stébla zpříma,

neohýbají se

nikdy k pokleknutí,

zato však mají v sobě

IVAN FONTANA

Světlo

Světlušky letí vesmírem a celému světu

nabízejí světlo. V konkurenci obrů

a gigantů se neztratí.