MIROSLAV KANTEK

I když poté, co jsem si přečetl knihu Ernesta Wolkmana Špioni – tajní agenti, kteří změnili svět, jsem ztratil jakékoliv ideály vůči špionskému a kontrašpionskému řemeslu (a napsal jsem hru, kde si z tohoto řemesla utahuji – snad se bude na amatérské scéně hrát), přesto jsem si myslel, že čeští špioni a kontrašpioni (což je Bezpečnostní informační služba, tedy BIS) dělají své řemeslo ve prospěch naší, tedy české!!! republiky (záměrně píšu malé č). Která mi přes mnou nechtěné rozdělení, aniž se mě kdo zeptal, stále leží na duši, avšak poté, co česká Bezpečnostní informační služba – tedy BISka – přinesla zprávu určenou našim politikům, si to už nemyslím. Naopak, mám sto chutí popadnout kufry a odjet navždy někam… Ale kam? Všude je to samý fízl! Snad i v Antarktidě. V té zprávě se totiž mimo jiné píše:

Sovětský svaz prohrál studenou válku, ale sovětskou propagandu nikdo neporazil a její kontinuální vliv nenarušil. Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny, tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie.

A mně se chce dodat, že něco tak hovadného jsem v politickém polistopadovém hnoji nečekal ani já.

Podle této zprávy BIS evidentně nehájí české zájmy! Ten kdo tohle napsal popřel, zneuctil, ba přímo pokálel všechny snahy nejen našich národních obrozenců a jejich vědeckou práci snažící se o povznesení českého jazyka na roveň vyspělých evropských národů a jejich dlouholetá zkoumání, pokálel práci Jungmanna, Dobrovského, Palackého, Havlíčka Borovského – i když ten tehdejší český hurápanslavismus po své návštěvě carského Ruska zpochybnil – Grégra, Riegra, Náprstka, Nerudy, Světlé, Krásnohorské, Raise, Němcové, Tyla, Kolára a jejich pokračovatelů Vrchlického, Březiny, Jiráska, Čapka, Čepa, Olbrachta, Halase…

Nevím, co se dnes děti učí ve školách, zda základy češství, tedy přímo Palackého Obrazy z dějin národa českého, ale kontraodborníci z BISKy to musí vědět líp, že…? Tím spíš je třeba říct, že urazili ve své zprávě celý český národ. A já se divím, že mají ještě odvahu tuto zprávu psát česky.

Nevím, kdo za tou zprávou stojí, ale tak mě napadá, že podle jejich zprávy by se české děti v českých školách měli zřejmě německy či anglicky učit pangermanismu nebo panjúesejismu…

Nevážená BISko, nelaskavě mě žaluj, ale za tuhle práci si tě neplatím:

netvůj MIROSLAV KANTEK