EVA BRIXI

Anděl mezi moje vrásky

Jsou dny

Které minu

Jsou jiné

Plné hříchů měkoučkých jak mech

To stýská se mi po lidech

Jsou týdny a roky

Velké nic

Najednou letím na měsíc

V náruči mraků

V objetí všech těch bezejmenných nezbedných

Kteří mi kdysi ubírali smích

 

Já matka, milenka, manželka i vdova

Já duše staronová

Já buřič prostopášný

Já vyznavač vášní

Nepouštím se rovnic bezesných

Anděl tvůj se vkrádá mezi moje vrásky

A čechrá všechny moje lásky

 

Jedna vzpomínka je největší

Tu ale paměť dávno neřeší

 

Zimní s nadhledem

Zima se dnes vdává

V bílém hávu

Znát mi dává

Že pro mne už nic neschovává

Já nedělám si z toho ale hlavu

Běžím v tempu plném stresů

Životem si dál

Osud zpečetěný s sebou nesu

Krokem tanečním a v náladě plesů

Ostatně kdo by v tom nepokračoval

 

Možná někdo prosí

Ať nesmějí se kosi

Když lítost hloupá

Na větvi se houpá

Někdo má dáti

Jiný už si vzal

Manželství s peklem

Se teď nosí

Všichni jak milenci bosí

Drmolí si cosi

O lásce ve jménu nevěry

Dobro jsou prý pověry

 

V prostoru plném hříchů

Pokora právě straší pýchu

Hazard tělem i duší stoupá

V údivu nekonečnem

Venku mráz rozdává pokuty

Je bosý a není obutý

Můj dopis bude

Něha z krajkoví

Lázeň z líbání

Která nebolí

Jsem fotka dřív než se rozední

Ladné Ne

A to se nezmění

 

Já totiž nejsem kdokoli

Uhýbám pohledem

A zítřek vracím s nadhledem

 

Pod čarou let

Má báseň je o jaru

A o tom

Že miluji tě stále postaru

Jak tehdy při procházce v lesním bazaru

Tam stromy dodnes leží v erotickém objetí

Ač ztrouchnivělé stále svěží

Kolik věků tudy prošlo

Já nemám ponětí

 

Žádostivě vracím ti své pohyby

Když v sobotu s chutí

Balíš bágl a jdeš na ryby

 

Směji se té vrásce

Která pramení v jednom dávném dni

Tam v nadmořské výšce

Mezi nebem a zemí

Kde nikdo jiný než my dva

Čas od času není

Tam návraty nám zvoní

V průsečíku zapomnění

Pěšina píše otazník

Do mé paměti

Kořeny tvých paží svírají mne v objetí

 

Přestávám si pamatovat

Co všechno chtěla jsem ti dávat

 

A ty už víš

Že na cestě ode mne

Se zítra zastavíš