IVANA BLAHUTOVÁ

V říjnu vydává Nakladatelství Kmen svůj v pořadí druhý almanach – Almanach Kmene 2016, jenž obsahuje básně a povídky celkem 26 spisovatelů.Vzhledem k podtitulu Hej, Slované! byl letošní sborník pojat jako česko-slovanský, což znamená, že polovina autorů je českých, druhá polovina pak představuje tvůrce z různých slovanských literatur, konkrétně z literatury slovenské, ruské, polské, bulharské a lužickosrbské. Slovenské příspěvky jsou otištěny v původním znění, ostatní cizojazyčné texty byly přeloženy do češtiny. Almanach doprovází deset černobílých ilustrací Idy Huttové.

JOSEF ONDROUCH

„Prezidentem byl zvolen hulvát!“ – Nemůže být jasnější doklad nevěrohodnosti našeho českého mediálního kartelu než uvedený citát mediálního koryfeje Jiřího Pehe. Tak hodnotil výsledky voleb USA na Radiožurnálu, plný rozčarování v kocovině povolebního rána ve středu 9. 11.

JIŘÍ JÍROVEC

Když vyhrál prezidentské volby, objevily se komentáře, že to je konec světa, který známe. Jenže to říkají lidé, kteří mají krev na rukách nebo alespoň válku proti Rusku v hlavě.

ZDENĚK HRABICA

Před dvaceti sedmi lety, 17. listopadu 1989, jsem šel s ostatními, zdaleka ne jenom se studenty, z Albertova přes Vyšehrad na Národní třídu; očitým svědkem mé přítomnosti byl tehdy kolega novinář Petr Hájek, později stojící nablízku Václavu Klausovi. A snad jsme tam šli spolu s několika dalšími i s hercem Josefem Kemrem, oblečeném v džínovém tralaláčku a v džínovém obleku. Rozhořčeni, že se Pohotovostní pluk VB chystá zasáhnout. Větší stupidnost jsme si nedokázali ani představit.

ZDENĚK HRABICA

Básníka Jaroslava Holoubka, svého krajana, jednu dobu jihlavského archiváře, leckdy komediálního taškaře, kterému jsem rád asistoval, vzdělaného muže, redakčního kolegu, muzikanta, milovníka všeho, co nemá a nesmí být člověku v letech cizí, jsem znal skoro po celý život.

ALENA VOLKOVÁ

Připomeňme si ještě jednou osobnost Alexeje Borisoviče Mozgového, narozeného v r. 1975 v tehdejší Ukrajinské SSR, velitele luganské brigády Přízrak, který byl zákeřně zavražděn před více než rokem – v noci na 23. 5. 2015. Byl zabit nejen charismatický člověk, humanista, dědičný kozák, ale také vynikající básník a hudebník, zpěvák, člen svatovského mužského sboru, který zpíval i své vlastní písně.

BOGDANA NĚŠČERET

***

Odpovězte, dospělí…
Co může být na světě strašnějšího?
Byť sama znám už odpověď…

BŘETISLAV KOTYZA

Počítačová grafika opanovala i ilustrace básnických textů. Je to nasnadě. Jen počítačová grafika dokáže záplavou pečlivě vybraných artefaktů předložit k nahlédnutí a naznačit, co lze ještě hledat a nalézt „za oponu slov“. Pro mne, pro zarytého zastánce a obdivovatele klasické ruční práce je toho ke zhlédnutí zajisté mnohem víc než u tepem srdce vedené ruky a grafického nástroje umělcova. Slovo Umění má svůj slovní základ v pojmu Uměti. Nebezpečí mnohomluvnosti počítačové grafiky a její vnější tryskající efektnost nechť je ale připomínkou toho, že méně může být pro výsledek mnohdy víc.

Ludwig a Ludwig

LIBUŠE VONDRÁŠKOVÁ

Koho by nenapadl Beethoven! K psaní mne však inspiroval Ludwig, o němž jsem do dneška neměla ani potuchy. Informace o jeho artróze a následném léčení byla ovšem natolik důležitá, že se televize za ním vypravila až do náchodského zámku. Zatímco i nejvýznamnějším osobnostem levicové kultury je vstup na obrazovku prakticky zakázán, zde se minutami nešetřilo.

JAROSLAV HOLOUBEK

Never more

(Edgar Allan Poe)

 

Prosinec s metelicí

okno dokořán,

JAN CHODSKÝ

Vyprázdněná

Čtvrtstoletí poznáváme

každý den vždy znova,

že svoboda, lidská práva

jsou jen prázdná slova.