ZDENĚK HRABICA

Spojité nádoby jsou fyzikálním imperativem; diplomacie je souhrnem zahraničních vztahů. Málokdy je však diplomacie projevem lidské domluvy. Když se na pražském Loretánském náměstí, v blízkosti Černínského paláce, odhalovala socha významného československého ministra zahraničí a později i prezidenta dr. Edvarda Beneše, odnášel jsem si v paměti zajímavý příběh. Řečnil předseda vlády Ing. Jiří Paroubek. Seděl jsem vedle chrabrého muže, generála Františka Fajtla. Chyběl ministr zahraničí JUDr. Cyril Svoboda a podle tiskového mluvčího MZV se statečný voják dozvěděl, že se ministr slavnosti nezúčastní. Generál vzkypěl, pronesl několik jadrných slov, jakoby velel letce ve Velké Británii: „Prezident Edvard Beneš byl a zůstane mým vrchním velitelem československé branné moci! Vyřiďte panu ministrovi, aby přišel mezi nás, kteří jsme bojovali za vlast proti Hitlerovi. A vzdal poctu našemu veliteli.“

Za chvíli ministr přišel a zcela nediplomatická slova Františka Fajtla si vyslechl z očí do očí.

Když se lámal chleba o uznání Kosova, jednal ministr zahraničí Karel Schwarzenberg zcela nediplomaticky. Bylo to poté, když jiný vrchní velitel – Václav Havel – se připojil svým souhlasem k bombardování letectva NATO na hlavní město Srbska, na Bělehrad. Ministr nezávislost Kosova uznal.

Když se opakovaně zdráhal parlament doporučit nejvyšší vyznamenání bratřím Ctiradu a Josefu Mašínovým a Milanu Paumerovi za „hrdinství v boji proti komunismu“, ke kterému se aktéři prostříleli, předseda vlády Mirek Topolánek tak učinil v roce 2008 prý pouze za sebe, soukromou iniciativou. Udělil všem „Plaketu předsedy vlády“.

Na pohřbu Ctirada Mašína v roce 2011 udělil a předal vyznamenání „Zlaté lípy“Josefu Mašínovi ministr obrany Alexandr Vondra v přítomnosti velvyslance ČR v USA Petra Gandaloviče.

Tyto akty jsou dneska na čestném místě připomenuty v Muzeu Armády ČR.

Nyní se však karta poněkud obrátila a kaše se převařila proti „nediplomatickému“ chování prezidenta Miloše Zemana v USA a na Valném shromáždění. O své vůli zveřejnil a dal veřejně najevo zcela nediplomatickyběhem své nynější návštěvy USA návrh na budoucího velvyslance České republiky Hynka Kmoníčka v USA, aniž je podle zvyklostí již znám ohlas druhé strany. Přiklonil se zcela nediplomaticky na stranu jednoho z kandidátů na prezidenta USA. Aniž zná volební výsledek. Co se stane, když bude stát v čele USA prezidentka?

Předtím se Miloš Zeman „neomaleně“ a zcela „nevídaně“ vyslovil k jednání současného velvyslance USA v ČR, který se v České televizi zachoval před očima českého národa jako protektor.

Teď za to všechno dali Miloši Zemanovi v České televizi do kožichu – vlastně jeho ústavní pravá ruka Milan Štěch a jak jinak – i ředitel Knihovny Václava Havla a exvelvyslanec v USA Michal Žantovský.

Kamarádsky se shodli Milan s Michalem, k nimž se už předtím připojil i Karel a Cyril, že to Miloš znovu ve světě, a hlavně v USA – nediplomaticky jaksi „pohnojil“.