ZDENĚK HRABICA

Stále mi leží v hlavě myšlenka ještě učící profesorky, která skoro nikdy neudrží jazyk na zámek. Občas káže páté přes deváté, dokonce i na rozhlasových vlnách.

Před mnoha lety jí studenti na vysoké škole potajmu říkali, pro její horlivost a umanutost - rudá fena. Neladil mi ten urážlivý pseudonym, zvláště proto, že se týkal ženské bytosti. Ale v mnoha ohledech si jej za hyperaktivitu vůči dobovým praktikám režimu po právu zasloužila.

Podobných jedinců jsem v životě potkal na desítky. Horlivě jiné vylučovali a trestali, jak zákony kázaly. Nebo nepřestajně poučovali. Dokonce se nezměnili, ani když nad jinými sametově opět zvítězili.

Dotyčná se nedávno nechala slyšet, že budoucí rodina dozná takových změn, že v jejím trvání dojde i k několikerým rozvodům. Vždyť už dneska je každé druhé české dítě dítětem nemanželským. Potomci nevědí, kolik otců se v jejich životě už vystřídalo.

Jako bych se ocitl ve zjevení, zúčastnil jsem se zasnoubení muže a dívky v početné vietnamské rodině odchované v České republice. Mladí mezi sebou mluvili krásnou češtinou, nikoliv řečí matky své, ale řečí školy a kamarádů, mezi nimiž vyrostli. Objevilo se tu i slovo: „Ségro, vole, pomoz mi nést dary ke snoubence!“

Byly to pro mne jímavé okamžiky radosti, že ještě všude neplatí pesimistické prognózy jedné české profesorky. Zaplať za to pánbůh, že to není ještě na světě všude stejné.