KAREL SÝS

Zdeňku Hrabicovi

 

Kudy kudy kudy cestička

z vinného těstíčka

kudy kudy kudy cestička

z vinného těsta

Vinné keře

tlačí se na dveře

hrozen na okno ťuká

bobule po bobuli puká

Stesk prázdného sudu

po osudu plném sudů

po suchých žíznících rtech

Stesk orosených rtů

po samumu

 

Vína Znovína jsou vinna

že mi v hlavě hřímá

Blesk za bleskem

s karmínovým zábleskem

bijí do hromosvodu

toho kdo pije vodu

Voda střílí slepými

víno ostrými

Zavřete mě z trestu

do sklepa do arestu

a nechte zarůst cestu

Frankovko jsi můj osud

osud jejž neznal jsem dosud

Vyplň se ó sude!