BŘETISLAV KOTYZA

Podvojný obraz světa svou vlastní tvář

ukládá v paměť magnetu

jsme to však ještě my

kdo dává příkazy computeru?

Anebo jen automat snímá proměny

bílkovinného subjektu

Co zůstalo -

Duhová kulička skleněnka

zapomenutá na dně dolíku