JIŘÍ JÍROVEC

Cenzura je nástroj, potlačující myšlenky, které by mohly ohrožovat moc a zájmy různých skupin.

O cenzuře v demokratické první republice se příliš nemluví. Měli s ní svoji zkušenost V+W, zakazován byl například i Švejk.

FRANTIŠEK J. KOLÁR

V podzimních měsících roku 1940 jsme se stěhovali z Chomondeley Parku do výcvikového prostoru Leamington Spa, který se nacházel nedaleko Birminghamu. Tam začal normální vojenský život s cvičákem a důkladnou bojovou přípravou. Naše jednotka se proměňovala v obrněnou pancéřovou brigádu, z mého útvaru se postupně stávala tanková jednotka. Já měl na tehdejší dobu značnou tělesnou výšku, do tanku moje postava příliš nepasovala, takže jsem byl na nějaký čas přidělen k osvětovému náčelníkovi, kterým byl proslulý plukovník Roman Kokrda, který krká u krba, jak jsme posměšně říkali, když velel našemu uprchlickému transportu z Bělehradu do Sýrie. Že mě k sobě povolal, za to mohlo to, že Kokrda, jezdecký důstojník z legií, kromě válčení zřejmě nic neuměl, ničemu nerozuměl, neznal jazyky a byl v anglickém prostředí naprostým cizincem. Tak se nutně musel obklopit několika lidmi, kteří byli schopni mu něco přeložit z angličtiny, napsat dopis a podobně. To nebyli politruci, jen takoví pomocníci, aby oficír mohl plnit své základní povinnosti. U plukovníka Kokrdy jsem byl s JUDr. Karlem Finkem, pražským právníkem, s nímž a jeho ženou, Angličankou Sylvií, jsme se přátelili i po válce. Obětavě pomáhali mé rodině, když jsem byl v padesátých letech nezákonně vězněn. U plukovníka Kokrdy jsme spolu dělali slovník a učebnici angličtiny pro vojáky, což bylo v té době velice potřebné a prospěšné. Dalším naším úkolem byla přednášková činnost.

MIROSLAV VEJLUPEK

…a proč by ne, když Karel Sýs sluje v polistopadových desetiletích mnoha přízvisky k neelastickým duchům politickým jej řadícími, pravda, jednou v intencích urážlivých, jindy obdivných. Ale to je z tváří doby.

STANISLAVA KUČEROVÁ

V letech 1848–49 byla uzákoněna Exner-Bonitzova reforma rakouského gymnázia. Až dosud mělo šest tříd. K nim byly teď připojeny dva ročníky „filozofie“, přípravky pro odborné studium na univerzitě. (Toto dvouleté studium probíhalo např. v Litomyšli, jak víme z Jiráskovy Filosofské historie.) Vzniklo tak osmitřídní gymnázium a na univerzitě se mohla filozofická fakulta – zbavená svého přípravného charakteru – postavit na roveň s ostatními fakultami. Ujala se vzdělávání nepočetného vědeckého dorostu a středoškolských profesorů.

MIROSLAV SOUČEK

Pár slov na úvod

Bude tomu již 65 let, co byl násilně ukončen život jednoho z významných českých marxistů a spisovatelů.

Mluvíme o Záviši Kalandrovi, historikovi, literárně-divadelnímu kritikovi, estetikovi, překladateli a marxistovi.

JAROSLAV EMINGER

Realita

Hlasujeme pro nové

časy a hojná léta,

rostou oligarchové

a chudinská ghetta.

ZDENĚK HRABICA

Stačilo pouhých 27 let od chvíle, která uplynula od 17. listopadu 1989 – dneska už si stále více myslím a objevují se mi i průkazné indicie, že tenkrát šlo o dokonale a dlouhodobě připravený estebácký převrat – s mnohostrannou cizí, tedy zahraniční pomocí. I zvolení Václava Havla převážně komunistickým parlamentem za prezidenta, na doporučení Michaila Gorbačova, bylo činem vpravdě dějinným.

VÁCLAV PELCMAN

Píšeme si

Jsou básníci různí, jako vůbec všechno. Myslím, že lze poměrně snadno poznat básníka par excellence. Mám na mysli zejména básníka, jehož rodný či vyjadřovací jazyk je totožný s mateřštinou čtenáře. To si uvědomuji od doby, kdy jsem četl simultánní překlad básní jednoho cizího autora dvěma, či třemi básníky-překladateli. Téměř se ani nedalo poznat, že jde o stejnou báseň. Má obliba překladů básníků z jiných jazyků značně ochabla, respektive básně hodnotím s rezervou. O to ale teď nejde!

LUBOMÍR MAN

Kalousek reagoval na prohlášení prezidenta Zemana o tom, že Česká televize je hlásnou troubou strany TOP 09, docela zvláštně. Řekl, že i on se při sledování zpravodajství ČT často kouše vzteky do různých částí těla.

MAREK ŘEZANKA

Kdo je žádán o záchranu?

Svoboda sem nezavane

S Erdoganem podle plánu

humanita z mrtvých vstane?

chý

Vzkaz nahoru

Zanechte hašteření,

sílí kavárenské rmuty,

berte si k poučení

Svatoplukovy pruty!