Rozhovor Michala Černíka s předsedou Spolku slovenských spisovatelů MIROSLAVEM BIELIKEM

ALEXEJ MIKULÁŠEK

Pavel J. Hejátko (nar. 1975 v Rakovníku, absolvent afrikanistiky na FF MU) patří k výrazným osobnostem současné české poezie. Básník, písničkář, performer, propagátor body-artu, levicový aktivista, v současné době bez „trvalého“ zaměstnání, to nepředstavuje dobrou výbavu do civilního života v našem kapitalistickém ráji – ráji pro někoho. Lze jen živořit, ale poezie – stejně jako život sám – je mrška, někdy ze semínka vniknuvšího do spáry mezi betonem a asfaltovou vozovkou vyroste třeba divizna nebo rudý máček nebývalé výšky, barvy i sytosti květenství. Není problém rostlinky napadrť rozdrtit nebo otrávit, ale ony vám vyrostou znovu, třeba jinde, možná za několik týdnů, možná zase na stejném místě. Hejátkovy verše jsou toho důkazem, vždyť jejich existence (i jejich půvab) jsou dokladem tohoto přírodního zákona, tedy jen zdánlivě absurdního jevu, stejně jako existence jeho potetované tváře, která z něj činí příslušníka subkultury (aniž by její hodnoty ve skutečnosti sdílel; to patří k undergroundové gestaci?).

MILAN BLAHYNKA

Po Medúze přichází Radana Šatánková se svou druhou knížkou poezie, kterou pojmenovala po závěrečném čísle DOMOVNÍ ZNAMENÍ, básně z let 2009-2013 (Tribun EU, Brno 2014; s autorčinými fotografiemi, s doslovem Miroslava Kovaříka a s šesti překlady pěti básní sbírky do laštiny, slovenštiny a polštiny). Autor doslovu resumující výsledný dojem z „tohoto koutu lyrického sebrání“ slovem „potěcha“, právem pomyslel na Skupinu 42 a poezii všedního dne i její pokračování v šedesátých letech, ale můžeme jít ještě dále ke kořenům a připomenout si Holanův První testament a jeho „je slyšet hlasy různých zón“.

IVO FENCL

Kniha PŘÍCHOD BOHŮ je clarkovská i bradburyovské sbírka povídek Vlastislava Tomana (*1929), na kterou v antikvariátu narazíte málokdy. Letos ji ale vydal znova (ilustrace František Kobík, nakladatelství XYZ ve společnosti Albatros Media, Praha 2016, 248 stran, ISBN 978-80-7505-359-6) a „nastavil“ o čtyři povídky, kde „hraje“ překvapivě i erotika.

Nakladatelství Kmen právě vydalo básnický výbor z poezie Miroslava Floriana pod titulem Polní tráva. Kniha vychází k letošním básníkovým jubileím (85. výročí narození a 20. výročí úmrtí) a navazuje na předchozí výbor Archandělský happening z r. 2006. Představuje čtenářům 60 básní, z nichž většina byla zatím publikována pouze časopisecky, případně vůbec ne, a rovněž fotografie z rodinného archivu.

PAVOL JANÍK

V súvislosti s východnou a západnou propagandou treba jednoznačne konštatovať niekoľko závažných skutočností a autentických skúseností – predovšetkým fakt, že východná bola vždy realistickejšia a západná bola tradične úplne absurdná, čo v podstate platí dodnes.

ZDENĚK HRABICA

Jeden ministr za českou kulturu, druhý za národní osvětu. Jeden vyměnil kněžský ornát za civilní oblek a vypravil se na tažení proti komunismu. Kompenzuje své ambiciózní tažení v štramáckém klobouku s kytičkou v ruce – a to nyní každoročně 17. listopadu i u Hlávkových kolejí. Druhý střídal uniformy, vyměnil legionářský stejnokroj za uniformu plukovníka Gšt. československé armády, nakonec dokonce za uniformu Protektorat Böhmen und Mähren.

MILOSLAV SAMEK

Píšeme si

Prof. Pavel Kalvach popsal v LUKu č. 18 současnou situaci v našem školství bez příkras, tedy věrohodně. Byl přítomen v loňském roce udělování medailí zasloužilým učitelům a požádal tehdejšího ministra o jakési laudatio, ve kterém jednak pedagogům poděkoval za jejich záslužnou práci a zároveň nastínil (vyjádřil naději), co by se mělo dělat, aby už konečně došlo k tomu, že učitel, vedle rodičů, bude mít výsadní postavení ve výchově dětí a mládeže a aby úroveň vzdělanosti dosáhla té hodnoty, která by byla úrovní hladiny 21. století.

Kočka Malvína

Byl jednou jeden kluk a ten od malička hledal své místo ve světě, v životě a ve správě věcí veřejných. Vlastně ani hledat nemusel, v rodině mu při hledání pomáhali. Každý den četl Bibli, což pro něj, jak sám říkal a říká, je zásadní kniha, ve které najde každý nějaké užitečné moudro do života. Ale pak mu někdo řekl, že žít podle hesla postarej se sám o sebe, je celkem fajn.

MILAN KOHOUT

Plzeňané, jak generálové po bitvě, začali halasně oslavovat osvobození Plzně americkou armádou, až když to bylo schváleno porevolučním sametovým režimem.

IVAN FONTANA

Ivan Fontana, vlastním jménem Mojmír Soukup, člen Unie českých spisovatelů a stálý přispěvatel LUKu, slaví 1. června 70. narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

LECH PRZECZEK

• Při jakémkoliv pokusu o rozšíření poznání tvrdě narážel na hranici svých možností.