MILAN BLAHYNKA

Idě Florianové

Je to pravda odvěká, že šaty dělaj člověka – a básníka redaktor. Že kdo v hadrech (a bez dobrého redaktora) na štěstí čeká, ten se načeká. Petr Bezruč měl štěstí (anebo dobrý nos?, věděl, komu se svěřit!), že už první zásilku svých Slezských písní poslal Janu Herbenovi, který v něm rozpoznal mimořádně zralého už básníka, povzbuzoval ho a dokonce ho dovedl ke knižní publikaci.

STANISLAVA KUČEROVÁ

Máme své tradice. Za mír a spolupráci národů, jak si přáli král „dvojího lidu“ Jiří Poděbradský i navýsost tolerantní exulant Jan Amos Komenský. A v nové době jak pro podobné cíle pracovali prezidenti T. G. Masaryk a E. Beneš a potom další zástupci naší republiky ve Spojených národech po první a v Organizaci spojených národů po druhé válce světové.

MIROSLAV FLORIAN

Miroslav Florian se narodil 10. 5. 1931 a zemřel v Praze roku 1996 v den svých pětašedesátých narozenin. V letošním roce si tedy připomínáme jeho kulaté výročí, 85 let od narození a 20 let od úmrtí.

JIŘÍ JÍROVEC

Příznivci středověku prosadili ve Sněmovně zajímavou myšlenku. Po několika letech usilovného hledání našli vhodnou místnost, v níž víra (tedy bůh či Jehova) bude posilovat jejich viditelně oslabené mozky.

Přečetli jsme

MILAN KUNDERA

Nová Evropa „IN STATU NASCENDI“

Novou Evropu, tu která vyšla z ohně světové války, Kůže (Malaparte – Kaput a Kůže; poznámka Z. H.) vystihla ve vší autenticitě; to jest, vystihla ji pohledem, který nebyl korigován pozdějším uvažováním, ale odhalil ji v oslňujícím okamžiku jejího zrodu. Napadá mne Nietzschova myšlenka: Podstata se odhalí v okamžiku jeho geneze.

EVA FRANTINOVÁ

„Den má víc smrtí nežli réva zrn / a hořkosti je pln a všechny ti je dal / abys z nich báseň lisoval, pro starost srdcí našich.“ Tohle jsem napsala ve své poslední sbírce Časovaná růže. Že to nápadně připomíná „kdybych měl tolik životů kolik má réva zrn“?

JAN JELÍNEK

Nikdo není poražený

Slavnostního vyhlášení vítězů jedenáctého ročníku Kouzelného klíče, literární soutěže pro pacienty a zaměstnance psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice, se poslední březnový den skvěle zhostila Psychiatrická nemocnice Philippa Pinela ve slovenském Pezinku. Duchovním otcem a matkou soutěže jsou bývalý ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice MUDr. Ivan David, CSc. a bývalá mluvčí Dagmar Žaludová, která tuto soutěž organizuje již jedenáct let.

KAREL SÝS

Básník má na básníka vzpomínat jen několika slovy. Mnohomluvnost se s poezií nesnáší.

Nakonec z nás všech zbude hrst kostí a pár anekdot.

Unie českých spisovatelů, z.s., pořádá pro své členy i pro zájemce

KONFERENCI

v sobotu 14. května 2016 od 10.30 do 13 hodin v Praze 1, Politických vězňů 9, 3. patro, místnost č. 153.

Téma: Rozměr svobody a cenzury v kultuře

Srdečně zve předsednictvo UČS.

KAREL SÝS

Můj bůh nepotřebuje oltář ani zlaté tkaničky

ani nečichá ke kadidlu

chý

Příležitost dělá zloděje

Zlodějů je tu dost,

i vlivných u koryta,

ti si příležitost

tvoří sami a dosyta!