IVO FENCL

V životě hra pokračuje i po matu.

Isaac Asimov

JOSEF SKÁLA

Míla byl renesanční duše. Unikátně sečtělá. S fenomenální pamětí. Panoramatickou optikou. Neposednou invencí. Nezkrotným hladem po poznání. Plocha, nad níž mu kručel hlavou, byla gigantická.

JIŘÍ DOLEJŠ

Před několika dny nás nečekaně opustil ve věku nedožitých 63 let český marxistický intelektuál Miloslav Ransdorf, nepřehlédnutelná postava české levicové politické scény. Posledních 12 let byl poslanec Evropského parlamentu za KSČM. Známý jako nesmírně sečtělý polyglot a výrazná osobnost s doslova obžerným vztahem ke knihám a různým vědomostem. Byla to pro něj životní potřeba i životní způsob. Vše to hltal a využíval v nekonečné lavině argumentů a citací. Způsobem, jak servíroval fakta, budil polemiky a probouzel debaty. I když mu nebyl cizí morální patos, vždy se z knih snažil uvolnit racionalizační potenciál, vektor pravdy.

MAREK ŘEZANKA

Ve druhé polovině ledna odešli dva lidé, kteří se sice rekrutovali z odlišných názorových pólů, přesto však podle mne měli řadu společných rysů. Mluvím jednak o Martinu Houskovi, milovníku dobré literatury, inteligentního humoru, vína a žen – a jednak o Miloslavu Ransdorfovi, sečtělém historikovi a filozofovi.

PAVOL JANÍK

Šesť nápaditých básnických miniatúr Michala Brzáka (*1963, Praha) v ôsmich jazykoch a v pôsobivom grafickom dizajne Iva Vičara vyšlo ako súkromná tlač s vročením 2015 pod názvom v češtine, slovenčine, angličtine, nemčine, francúzštine, španielčine, taliančine a ruštine DOTYK. Nevdojak si v tejto súvislosti treba zaspomínať na časy, keď v pôsobnosti štátnej kultúrnej politiky vychádzali aj bibliofílie slovenských básní vo viacerých jazykoch.

ZDENĚK HRABICA

Před dávnými a dávnými časy, za panování rozverného krále Václava z Havlů, se brojilo proti zbraním všeho druhu. Zavírali na petlici zbrojařské závody; nejenom na Pováží. Tenkrát se zvláště v lítém boji vyznamenal nevoják, chrabrý Michal z Kocábů, zpěvák s výběrem nejenom pražským. Uchopiv se maršálské hole, s touto holí a s písní vyháněl tisíceré po zuby ozbrojené pluky - vojáčky i oficíry z Milovic, z letiště Hradčany, od Bezdězu, od Strečna a ze Sliače, ze Šumperka i z Jeseníku a Olomouce. Hnal je úprkem hlavně po železnici i ve vzduchu, ty pokleslé a zatoulané voje v líbezné zemi, když do ní přišly odkudsi z Volhy a od Donu, Jeniseje a Amuru. Po některých ruských řekách tehdy dávno putoval a sjížděl je i nyní proslulý kníže Jaromír ze Štětinů.

JOSEF SUCHÁNEK

Od jisté doby se útěk obyvatel z rozvojových zemí do Evropy stává centrálním tématem politiky na všech úrovních, od nejvyšších míst až po ty nejnižší, stává se problémem, jehož řešením se zabývají všechny politické strany, nejvyšší státní orgány všech zemí světa a jejich seskupení, Je tématem diskusí povolaných odborníků různých společenských věd politologů, ekonomů, filozofů, až po každodenní všední rozhovory mezi obyčejnými lidmi. Je samozřejmé, že se též stává ústředním tématem médií.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Žádnou přesnou odpověď na otázku vyslovenou v názvu neznám, ale vím, že lidské tváři sluší úsměv. Jako pouhý fotografující, co se nehlásí mezi fotografy, však cítím, že ani obrázek se silným obsahem nemusí být okořeněn humorem, a přesto jeho obsahu nic neubližuje. Ten však bývá na fotografii ke zjištění a spatření i tehdy, když prezentuje navíc ještě absurditu a komično světa okolo nás. Navíc případný divák a návštěvník expozice bývá převelice často postižen trvalým zíráním na obrazovečky všech rozměrů, je zahlcen čísly a unaven reklamami. Takový divák totiž nemusí absurditu místa svého žití vůbec objevit. Ani exotickou krajinu versus nesoulad. Stejně tak absurdní seskupení lidských figurek a předmětů nespatří každý.

KAREL SÝS

Každý básník je neznámý. Zprvu je neznámý obecenstvu, později kritikům, ale napořád je neznámý sám sobě.

ZDENĚK HRABICA

Svého času – nám českým divákům – z televizní obrazovky sdělila Miroslava Němcová, žena udatná a otevřená, že komunisté a nacisté jedno jsou. Když jsem se při památce svého otce vůči ní ohradil, napsala mi, že v jednotlivém případě tak být sice nemuselo, ale na svém setrvává.

MILAN DUBSKÝ

Věda má dávat a navrhovat odpovědi na otázky a problémy života a prověřovat, zda stávající přírodní, ale i některé společenské zákony, uznávané pravdy, poučky a systémy jsou správné. Zda by nemohly být přesnější a lepší. Protože konečné poznání světa neexistuje.

EVA FRANTINOVÁ

Kdysi jsme všichni smekali před Mozartovým koncertem A dur a G dur pro housle, všem nám v hlavách zněl zadumaný Sibelius, všechny nás pronásledoval dravý Chačaturjanův houslový koncert – jako by nás zašlapával do země, ale jen tak, abychom pomocí not na chviličku vzlétli, a my se stávali skromnými a ještě skromnějšími, a my cvičili víc a víc, abychom zjistili, že za dva měsíce přijíždí koncertovat do Prahy David Oistrach…

MILOSLAV RANSDORF

Fado Amália

Moje zraky sešeřelé,

moje srdce neveselé,

moje city odumřelé,

jste tu se mnou zas.

JAN VALNÝ

Za Miloslavem Ransdorfem

Nezesnul

Padl v boji

JOSEF TILL

Není erár ve formě?

Záchrana je v reformě!