JIŘÍ JÍROVEC

Ottawa

V den, kdy prezident Zeman řečnil na Albertově, jsem letěl z Ottawy přes Paříž do Prahy.

V Ottawě se pomalu usazuje nová vláda, která chce pozměnit kanadskou zahraniční politiku z konfrontační na tu, pro kterou Kanada bývala oceňována. Raději udržovat mír než bombardovat cizí území. Syn patrně nejpopulárnějšího kanadského ministerského předsedy, Justin Trudeau, slibuje změnu, na kterou Kanada během vlády Stephana Harpera dlouho čekala.

PAVOL JANÍK

Recenzia pripravovaného revolučného scenára

KAREL SÝS

Čínský malíř, kreslíř a keramik Chuang Sin-pen pochází z města Zhongshan v provincii Guangdong. Z této provincie pocházel rovněž zakladatel moderní Číny Sunjatsen.

JAN KRISTEK

To, že střetávání „islámu“ a „křesťanství“ v Evropě nevede k žádnému multikulturnímu obohacení, je už dnes jasné. Nejde o multi-, protože se jedná jen o dva systémy, a nejde ani v původním smyslu o kulti-, protože nejde o kultury, ale pouhé kulty.

MILAN BLAHYNKA

Sporadicky publikující Eva Kotarbová (od prvotiny Podkůvky z roku 1979 do roku 2009 jenom tři další samostatné básnické sbírky) svou novou sbírkou MARNÉ LEVITACE (zřejmě nákladem vlastním, Ostrava 2015; doslov Svatavy Urbanové; autorka si sbírku sama ilustrovala počítačovou grafikou a také sama graficky upravila) pojmenovává nyní už u nás obecný osud poezie: sebelepší knížka veršů, pokud se jí nedostane zcela mimořádné pozornosti velkoobchodu a médií, zejména rozhlasu a televize, jeví se jako marnost sama; jako dáreček pro pár přátel a příbuzných, i když by mohla najít čtenáře v každém našem (pokud je ještě náš) kraji a taky v metropoli, byť je – a to je případ těchto Marných levitací – námětově, motivicky a hlavně citově zakotvena v Ostravě mezi Jeseníky (Šerák v básni Šel rak) a Oderskými nivami (Vrchol hor).

PAVOL JANÍK

Musím predsa len vyjadriť určité prekvapenie, že sa publikácia z oblasti filozofickej literatúry stala bestsellerom a zaradila sa medzi desať najlepších kníh roka podľa The New York Times Book Review. Prihodilo sa to dielu, ktoré pôvodne vyšlo pod názvom Why Does the World Exist? s podtitulom An Existential Detective Story (Liveright, New York 2012), teda doslova: Prečo svet existuje? / Existenciálny detektívny príbeh. V češtine ho vydal Prostor (Praha 2014) s mierne pozmeneným pomenovaním PROČ EXISTUJE SVĚT? / EXISTENCIÁLNĚ DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ (preklad Martin Pokorný, zodpovedný redaktor Luděk Čermák).

VÁCLAV PELCMAN

Při pátrání po novinkách knižního trhu roku 2015 jsem v oblastní knihovně narazil na čtyři tituly, které jsem se rozhodl přečíst a pokusit se, zda bych se nemohl stát alespoň recenzentem, když nejsem spisovatelem. Jde „jen“ o to dokázat něco napsat. Ale již u druhého díla TAJNÁ KNIHA, Grégory Samak, Plus, 2015 (218 str.) v překladu Marie Dudilieux jsem narazil na problém. Po přečtení knihy, ale vlastně již během četby, jsem znejistěl, „co tím chce básník říci?“ Tak jsem se podíval na internet, abych se někde poučil, ale nic podstatného jsem nenašel. Jen vím, že francouzský autor nejprve zveřejnil své dílo na internetu a hned se stalo bestsellerem, knižně bylo vydáno v roce 2014.

JAROSLAV KOJZAR

Hledal jsem cosi na půdě domu, který jsme před časem koupili. Úplně vzadu pod trámem jsem narazil na nějakou krabici. Kdysi v ní asi byly boty. Byla tam dlouho. Snad léta, protože na ní leželo mnoho prachu. Když jsem ji vytáhl na světlo, zjistil jsem, že je ještě převázána černou stuhou. Neotevřel jsem ji hned. Odnesl dolů do světnice a tady otevřel. Bylo v ní několik pánských věcí – holení, dokonce s břitvou, pečlivě složené kapesníky, nůž, bačkory zabalené v balicím papíru, tužky, hřeben… a dole, úplně pode vším, obálka. Dopis. Vzal jsem ho do ruky. Přečetl adresu. Shodovala se s naší. Jen jméno bylo jiné. Vedle známky z poválečného období tam bylo napsáno: Fanynka Procházková. Procházková? Já ji znát nemohl, ale paní Kopřivová, která nám chalupu prodávala, jistě. Ta tady bydlela déle. Co ale s dopisem? Ten, kterému byl určen, ho zřejmě neotevřel. Proč? To pošťáci nenašli adresáta? Ale vždyť bylo po válce. Tehdy už pošta fungovala – tedy aspoň si myslím. Počkej, řekl jsem si, podívej se na razítko, kdy byl poslán. Musel jsem jít ke světlu, protože bylo málo čitelné. Vyvinul jsem co největší úsilí, abych alespoň něco přečetl. Nakonec mi vyšlo, že dopis byl odeslán ze Vsetína a bylo to 15. května 1945.

JAROMÍR SEDLÁK

Týdeník Ekonom uveřejnil rozsáhlou studii, v které se píše, že série krizí, která začala v roce 2007, je asi definitivně minulostí. V mém článku v Haló novinách „Byla krize let 1997-98 strašlivým předobrazem toho, co brzy přijde?“ je citován proslulý americký ekonom Nouriel Roubini, který předpovídá, že nová velká vlna krizí a z ní zvyšování nezaměstnanosti přijde v roce 2016. Vypadá to, že skutečně letos dojde k určitému oživení globální ekonomiky především díky vývoji v USA a v některých zemích BRICS. Tato situace může vyvolat u mladých lidí, kteří letos přichází na pracovní trh i v Česku, naivní až nepředstavitelné iluze, které podrobuji kritice pomocí černému humoru. Je doufám jasné, že v reálném životě k tomu, co přináší text, nikde nedochází.

Kočka Malvína

Ten, kdo psal bibli, moc dobře věděl, co je člověk zač, glosoval strážmistr Arazim v Četnických humoreskách Starý i Nový zákon. A jeho glosa sedí na Knihu knih jako příslovečný hrnec na zadní část těla. Již za Ježíšova života se po tehdy známém světě potuloval živočišný druh zvaný farizej. Z toho, že toto pojmenování slouží dodnes jako noblesnější pojmenování pro pokrytce, je vidět, jak byli už v dobách, kdy sedávali na předních místech v synagoze a chodili si pod záminkou modliteb nacpat pupky do chudých vdovských domů, asi populární. Však je taky Ježíš nazývá plemenem hadím a spílá jim za to, že milují přední místa v chrámu, dávají desátky z máty, routy a kopru, nemyslí na nic jiného než na vyžírku, ale vynechávají lásku, milosrdenství a spravedlnost.

EVA NOVÁKOVÁ

Pod tlakem milovat

Pod tlakem, pod kontrolou

v náletu hněvu spálená,

chý

Ukšeftovaný tvor

Svět se nezbláznil,

točí se dál,

to jen člověk hlavu vyprázdnil

a nacpal do ní kapitál!

STANISLAVA KUČEROVÁ

Píšeme si

Nejdříve bych se ráda vyznala ze své lásky k arabské kultuře. Mám ráda maurský sloh, maurské chrámy, paláce, zahrady. Ve španělské Andalusii je můžeme dodnes obdivovat. Vážím si toho, že arabští učenci ve středověku dochovali a zprostředkovali Evropě řeckou antiku, filozofii a vědu.

JAKUB STEIN

Pánové Roubíček a Kohn si zavolali a nějak se nemohli dohodnout, kdy zaskočí na gábl do svého Louvru, kam mají oba dost daleko, a když je čas a nikoli nečas, bývá to pěkná procházka, a tak se dohadovali, kam na chvilku zajít. Shodli se, že to není jen tak, a že si musí začít dávat pozor na vlaječky u jednotlivých podniků; aby jim nejen chutnalo, ale taky aby tam mohli.

JAROSLAV EMINGER

Směna

Měli jsme mnohé zdroje,

dobré jde od nás pryč.

Dovážíme věci dvoje:

otrávené jídlo a kýč.

RENÁTA SLOVÁČKOVÁ

Máme dneska tady napilno, milení, tak enem táto škartka, aby sa nezapomnělo. Měli zme puštěné rádio, Český rozhlas dvojku, začínaly Hvězdy vinylu, byl tu zrovna Jožka, a ten Franta Ringo Čech tam na začátek povídá, tajak každú nedělu, jak posledné století bylo krásné, lebo zme byli mladí, a bylo krásné, i dyž sa nikam nesmělo.

STANISLAV ZEMAN

Strach je stav duše

absence poznání

neklid těla …

hloubají na sympoziu o strachu

Mistři pera