Kantůrková, Eva: Nesmiřitelná řeč: Rozprava s přidaným mýtem o Janu Husovi. Praha, Cherm, 2014

IVANA BLAHUTOVÁ, MICHAEL DOUBEK

Doslov k Almanachu Kmene 2015 Od války k válce

Historie lidstva od počátku kráčí po kruté cestě od války k válce. Na naší planetě snad ještě nikdy nezavládl celosvětový mír. Po nejkrvavějším konfliktu v dějinách bylo Evropě dopřáno prožít více než čtyři desítky let v relativním klidu, byť v podmínkách války studené. S pádem bipolárního systému se však nebezpečí horké války opět přiblížilo i k našim domovům – připomeňme si například občanskou válku na Balkáně a bombardování Jugoslávie. A právě nyní nám válka znovu začíná neurvale bušit přímo na dveře.

S básníkem Josefem Prskavcem hovoří Michal Černík

MILAN BLAHYNKA

Doctores očního lékařství mi doporučují omezit čtení z monitoru na minimum, a tak mi jistě uniká mnoho, co nedospělo do klasické podoby knížky, ale když jde o stránky s minimem textu, jak je tomu u básníků a aforistů, kteří šetří slovy, občas neodolám a nešetřím buď oči, nebo na barvě své tiskárničky.

FRANTIŠEK UHER

Českou poezii v minulosti nejednou oživila nastupující generace ambiciózních mladých básníků (a básnířek, ačkoli tady problematické povinné procento žen použít nelze). Po delší pauze, kterou vyplňovala pouze jednotlivá jména zasluhující pozornost, objevují se v současnosti noví slibní básníci hojněji. Nikoli v houfech, ale již řadu roků je pozoruhodným úkazem značné množství prvotin velice různorodé kvality, po jejichž vydání většinou nastává „ticho po pěšině.“ Další sbírky nepřicházejí. Mnohé tu a tam stárnou v zasutých koutech knihkupectví, která poezii nabízejí a jednotlivé knihy nezasunují mezi kuchařky či rady zahrádkářům, jak pěstovat petržel.

JOSEF PRSKAVEC

Evangelium podle televizní reklamy

Svět kolem nás jsou naše hračky.

A Bůh?

Všechno nám odpustí.

Nepotrestá své jedináčky.

JAROSLAV VÁŇA

V četných regionech České republiky žije mnoho skromných a pracovitých jedinců, kteří u počítače prosedí stovky hodin, aby svému kraji, vlastním nákladem, darovali dílo, které ho mnohdy významně obohatí. Takoví si zaslouží úctu, mnohdy i vyznamenání, které jim nikdo neudělí, protože pro širší veřejnost zůstávají neznámí, nedostupní.

chý

Ten termín u nás zajiskřil

pro hodné válečníky,

co válčí ze všech sil,

zbraněmi z Ameriky.

JIŘÍ STEGBAUER

MUDr. Věře Dolejšové

Křídla dveří chrámu na Staroměstském náměstí

dvě půle srdce

k rudému kalichu na prosté kutně

Po tobě a podobojí Mistře Jene

jehož jsem už tolikrát marně vzýval

pro návrat k sirotkům