EMIL HRUŠKA

Karl Hermann Frank, zakládající si na své pověsti „znalce českého prostoru a českého národa“, se po celou dobu svého protektorátního působení snažil, aby jeho politika, ačkoli byla primárně založená na represi, vykazovala také „vstřícný aspekt“, pomocí kterého měli být Češi získáváni pro kolaboraci s nacisty.

ZDENĚK HRABICA

Podobně jako o Fučíkově Reportáži psané na oprátce se rychlostí blesku odedávna a intenzívně po roce 1989 šířily bezmála pivní báchorky o Fučíkově portrétu z ruky Maxe Švabinského. Portrét vznikl v roce 1950.

MILAN DUŠEK

Jiří Frýzek z Rychnova nad Kněžnou není v literatuře faktu neznámou osobností, zvláště pokud jde o oblast Orlických hor a Podorlicka, v roce 2013 mu byla udělena Cena Rychnova nad Kněžnou za významný přínos regionální literatuře. Vydal například: K počátkům českého kočovného divadla, knihu O Hynkovi a Pavlíně Vicenových (Oftis, 2004), Ze starých kronik, (Oftis, 2004), Ze světa pověstí (Oftis, 2007), Jindřiška Anna Joanna Rettigová (Kultura Rychnov nad Kněžnou, 2013) a několik dalších publikací o významných osobnostech.

JAN ALCHYMISTA

Do celosvětového mlýna rozpravy o výhodách a negativech globalizace bych rád přispěl svou troškou, překvapivě na její obranu. Jsem si jist, že dokonalá globalizace bude znamenat konec i jednoho těžkého, planetu čím dál víc plundrujícího a poškozujícího nesmyslu. Tím nesmyslem se postupně, ale téměř nezadržitelně stává turistika, která kdysi byla a podnes zčásti ještě je obohacením poznání a radosti z něho, zdrojem nečekaných zážitků, vytržením z jednotvárného koloběhu života na jednom místě, z bytí v jedné krajině a s lidmi stejného nebo podobného údělu.

BLANKA BAJČÍKOVÁ

Dnes je obloha pošmourná, uplakaná – a nálada pod bodem mrazu. Léto je bohužel za námi, podzim propukl v plné síle.

FRANTIŠEK DOSTÁL

Jak pro koho. Někdo si ho proseděl v chládku o vězeňské stravě a jiný úspěšný podnikatel zase pod slunečníkem na nějakém ostrůvku, kde přijímal zprávy o navyšování svého konta. V témže čase rovněž odmítal všelijaká obvinění, protože on je zaručeně bez jakékoliv viny. Hezké léto si zřejmě prožije i jeden doktor z Hostivic, na něhož čeká předstoupení k soudní stolici možná až někdy po roce 2050, kdy mu jako vetchému staříkovi sdělí, že je nevinen a určitě by krabici s vínem už neunesl.

Kočka Malvína

Karel Čapek byl nejen skvělým spisovatelem, ale asi také velkým prorokem, neboť ve svých povídkách a divadelních hrách předpověděl, aniž to tušil, vývoj moderní a postmoderní civilizace. Tak například ve hře R. U. R. (Rosum‘s Universal Robots) předpověděl civilizaci, kde roboti postupně nahradí lidi.

FRANTIŠEK UHER

Slavné říše se lámou v kloubech

obří pavouci zla lezou po zdech

STANISLAV ZEMAN

Král Čoko osladil

zlatou žírnou obilnici

Majdanští jsou od čokolády

až za ušima