STANISLAVA KUČEROVÁ

Za druhé světové války, obsazeni německou armádou, žili jsme v tzv. protektorátě Velkoněmecké říše, v atmosféře strachu, fyzického i mentálního násilí. Každá vzpomínka na předchozí samostatné Československo byla trestána jako velezrada, trestem nejvyšším.

JIŘÍ JÍROVEC

Napsal jsem pro PL článek, v němž jsem se mírně zábavnou formou pokusil naznačit, že neschopnost českého premiéra Sobotky dosáhla takové míry, že neumí (a v horším případě nechce) vysvětlit věc tak jednoduchou, jakou je princip přijímání uprchlíků.

Se spisovatelem Stanislavem Sujou hovoří Michal Černík

 Za minulého režimu jste působil ve vysoké diplomacii. Jakou zkušenost jste získal v tom dobrém slova smyslu?

Těch zkušeností bylo, jak my Slováci říkáme, „neúrekom“, tedy hodně. Diplomacie je v podstatě jemná práce, jakási řehole ducha. V ní nestačí schovávat za jazyk své myšlenky, jak radil Talleyrand. Zvláště dnes vyžaduje smysluplné myšlenky vyjádřené čestně a korektně tak, aby byly i pro druhou stranu hledáním cesty k řešení problémů. Talleyrand byl mistr svého oboru, ale za některé horší věci si vysloužil u Napoleona pojmenování „lejno v hedvábu“.

Kočka Malvína

Dne 6. července si celý národ připomněl šest set let od upálení českého reformátora a kazatele Mistra Jana Husa. Husův odkaz, mistrovsky a pro současný lid obecný stravitelnou formou podaný v podobě opery Živý Hus provedené právě v den výročí jeho upálení, je aktuální i v současnosti. Jan Hus totiž žil v době, kdy si zglajchšaltovaná a prohnilá církev definitivně přisvojila právo rozhodovat o tom, co je správné, jak se má správně oslavovat vládce všehomíra, ba i možnost šířit prázdné kecy o strašném trestajícím Ježíši a jeho otci, jimiž strašila lid obecný, aby z nich do slova a do písmene mohla ještě sedřít kůži. Ba ještě si své výsostné postavení pojistila likvidací Valdenských a zamezením přístupu ke čtení Bible prostým lidem. Však jim také oba Janové, Hus i Viklef, pořádně zavařili nebo spíš dali Satanovi pořádně zahulit.

FRANTIŠEK UHER

Kdosi (údajně) zasvěcený konstatoval, že v republice každoročně vychází kolem 500 básnických sbírek. Lze pochybovat, nelze vyloučit. Samozřejmě je třeba nastolit otázku kvality. Ani mnohé kritikou s uznáním přijímané sbírky nepůsobí vždy právě přesvědčivě, a naopak, nejedna sbírka překypující dobrou poezií zapadne jako úlomek meteoritu. S přihlédnutím k pěti stovkám sbírek by se dalo konstatovat, že jsme národ milující poezii. Hanebně nízké náklady většiny sbírek (převážně ani neuváděné) ovšem tento názor zpochybňují; paradoxně nahrávají sarkastické úvaze, že v republice žije větší počet básníků než pravidelných čtenářů poezie. Možná tomu tak je. Setkal jsem se s prohlášením mladé básnířky, že cizí poezii (rozumějme jiných básníků) zásadně nečte, aby si nekazila vkus. Inu, proti gustu…

KAREL SÝS

Jistě umíte titulek doplnit: přijíti do kuchyně. Tak lze nejpřípadněji nadepsat referát o knize Evy Takové KUCHYNĚ. DĚTEM VSTUP POVOLEN (nakladatelství JOTA, 2015).

MILAN BLAHYNKA

Absolventka češtiny a francouzštiny na pedagogické fakultě olomoucké univerzity Anna Strnadová,narozená na den přesně na Nezvalovy padesátiny, ve svých verších Nezvalovi nepodobná jako málokdo, se sbírečkou o pouhých 26 stranách OPOŽDĚNĚ (Vydavatelství Praha 2014) debutuje až nyní, ale jak ve svém jednostránkovém doslovu naznačuje Zdeněk Vyhlídal, vydává své víc než čtyřicet let staré verše, aby se mohla pustit do prózy.

JOSEF ONDROUCH

Jen málo míst v Evropě se může pochlubit, že nikdy nebylo dějištěm války a skýtalo lidem lásku a pokoj. Ani v době dvou nejstrašnějších válek, jež se přehnaly všude kolem a stály na sto milionů většinou mladých životů, tam nehřměla děla, z oblohy nepršely bomby. Bylo ostrovem naděje i vojákům, kterým válka vzala zdraví, ještě nedospělým uloupila mládí a nedala poznat lásku k ženám. Oběma posledními líticemi proplulo ve válečném moři krve jako oáza klidu pro raněná srdce mužů, pro matky a jejich děti na útěku před ohnivou smrští vybombardovaných německých měst.

JAN POLÁČEK

Myslel jsem, že od letošního března bude klid a můj soused přestane po 25 letech na své zahradě a také ve svých kamnech vypalovat haldy měděných kabelů a různých dalších kovů, obalených plasty a gumou, včetně starých rádií, atd. atd. Ceny například za měď jsou ve výkupnách skutečně lákavé, od 95,- Kč až do 125,- Kč za kilogram. S novou vyhláškou Ministerstva životního prostředí si proto ti takzvaní podnikatelé ve sběrných surovinách vytřeli panímandu. A my v obci budeme dejchat zase dál ty jedy a bát se otevřít okna. A to nemluvím o naší malé zahrádce, to už aby se člověk bál si něco na ní vypěstovat a pak to sníst. Plný těch karcinogenních látek, neb ty rostliny to do sebe bohužel, nemohouce se bránit, nacucávají.

MILAN DUBSKÝ

Jak ukázaly skutečnosti a zkušenosti, nelze společenský systém, který se vyvíjel celá staletí, radikálně a rychle změnit. A také jej nelze exportovat zvenčí. Změny mohou vyvolávat pouze síly a občané v dané zemi.

VLADIMÍR BRANDEJS

(4. 7. 1937 – 23. 7. 2005)

Útesy

Ne, moře nepřeliji.

Moře někdy lidem

bere celý život,

někdy jenom chvíli.