IVAN FONTANA

Z Konference Unie českých spisovatelů

Těžko říci, je-li aforismus nástrojem životní analýzy či syntézy. Literatura tento lapidární útvar prostě má a po staletí (ve skutečnosti již po tisíciletí) si ho pěstuje snad proto, že je krátký jako dýka nebo že je nositelem sdělení, které stojí za zamyšlení – a možná i za zapamatování.

Naše téma je široké, s časovým rozpětím sedmdesáti let, jde tedy o celý poválečný vývoj umění u nás, se všemi jeho peripetiemi.

Proměny hodnot v umění jsou citlivou střelkou kompasu, není dne ani hodiny, aby se střelka nepohnula či nezachvěla. Odpovídá magnetickým silám Země, které nejsou konstantní, které jsou jedním z evidentních projevů jejího života. Hodnocení záleží na výchozích bodech, na souřadnicích, na „našem“ směřování a cílech. V tomto směru je téma aktuální a jistě, podle všeho, co zde (u)slyšíme, si zaslouží hodnocení.

Umění je doména citlivých duší a jako takové má desítky oborů od architektury přes sochařinu až po zpěv či zvonkohru.

Umění je v podstatě sice individuální, a u jeho vzniku stojí provokující múzy, ale umocňováno je skladbou, jak slavnostně zazní sbor, jak jinak zaburácí orchestr, jak nás z křesel zvedne balet, stejně jako úžasné divadlo.

Umění nemělo nikdy optimální podmínky a zdá se, že musí neustále bojovat o život. Mnoho umělců živoří, sotva se drží nad vodou. Pomoci? Když mnohdy ani nevolá o pomoc? Je skutečností, že umělecká tvorba dává zapomenout bídě, že do žil vlévá jistý tonik, kterému se dnes běžně říká adrenalin. Umění má křídla.

Vracím se k lapidárnímu aforismu, musím vám podat pár dílek (jen desítku, jestli mi dovolíte) k našemu tématu:

- Satira? Těžko ji hledat v TV i v rozhlase – po hlase.

- Moderní umění je jako řeznický hák – i prázdný budí velký respekt.

- Hranol rozkládá rukama, jako by se stal mluvčím duhy.

- Šatnářka vybírající kukátko přímo z divadelního hnízda.

- Čistě teoreticky se středověk neustále posouvá – a tomu my říkáme pokrok!

- Benátské zrcadlo si pamatuje Obrys-Kmen.

- Hra o třech dějstvích a jednom jednání na ministerstvu obrany.

- Každý kilometr dálnice ukrajuje dort krajiny.

- Zákon o zachování měny patří také k reklamním pohádkám.

- Obchod je dohoda o prodeji koule, která nemůže být nikdy rovná.