VLADIMÍR KOLÁR

Dnes jsou naše masmédia plná tvrzení a úvah o zajištění bezpečnosti Evropy a světa před agresorem. Stejným tématem se zabývají i politici. Často uvádějí příklad mnichovské krize 1938, kdy jsme zůstali úplně sami a kdy selhaly uzavřené pakty se spojenci i principy kolektivní bezpečnosti. Tu je prý třeba nadále budovat bez Ruska (ba dokonce proti němu), třebaže jde o stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Za garanta evropské a světové bezpečnosti se označuje NATO, které už nemá protiváhu v žádném jiném obranném paktu a které se ústy některých svých přestavitelů otevřeně vymezuje proti ruskému a čínskému nepříteli. U tzv. nepřátel Aliance je zpochybňováno hájení jejich vlastních zájmů, a to i v případě velkých bezpečnostních rizik pro tyto země. Řeší se to nátlakem, komplikováním vztahů s těmito státy, hospodářskými sankcemi.

KAREL SÝS

Pražští kavárníci tasí kudly proti prezidentu Zemanovi za Ferdinanda Peroutku. Přece nikdy neřekl, že je Hitler gentleman dodržující dané sliby. (Koneckonců Hitler své sliby, jak je formuloval v Mein Kampfu, dodržel.)

IVO FENCL

Sborníky nezávislých foglarovců se vynořují od roku 2009–2002. I pátý (2014) sestavila rada Kruhu přátel odkazu Jaroslava Foglara ve složení Jiří Stegbauer, Luboš Trkovský, Petr Vyleta a Jiří Zachariáš. Ale dá se tu ještě vůbec něco odhalit?

MILAN BLAHYNKA

Edice dopisů, které si psali v letech 19691989 Jiří Pelikán a Dušan Havlíček, Havlíčkovou vzornou péčí vydaná pod názvem PSÁNO Z ŘÍMA, PSÁNO ZE ŽENEVY (Burian a Tichák, Olomouc 2013, Knihovna Listů, sv. 10, 338 stran), představuje jistě jedinečný zdroj pro historiky československého exilu po roce 1968 a pro poznání obou pisatelů.

VLASTISLAV HNÍZDO

Grafický kabinet Národní galerie uspořádal v prvním čtvrtletí letošního roku pod názvem ARCHITEKT NEBO MALÍŘ pozoruhodnou výstavku výběru grafického díla představitele naší avantgardy Vlastislava Hofmana (1884–1964).

MILAN KOHOUT

Dnešní angažované umění je v existenční a z ní plynoucí existenciální krizi a skomírá na hadičkách anesteziologicko-resuscitačního oddělení, umístěného v nákupním středisku daleko od centra lidských srdcí.

JANA VACKOVÁ

K horizontům čechovovských próz a dramat, přímo k etickým a estetickým hodnotám díla A. P. Čechova zamířila soutěž o nejlepší literární překlad s názvem „Soudobá ženská próza Ruska“. Samozřejmě existuje kvalita vedle pahodnot, vedle „červené knihovny“, vedle zvráceností a civilizačních nesmyslů! Obdobná situace je i u nás…

FRANTIŠEK DOSTÁL

S časovým odstupem, třeba i sedmdesáti let, připomínka zatím největšího zabíjení lidí na zemském povrchu bývá všelijak připomínána, zapomínána a také oslavována přehlídkou ještě ničivějších zbraní než ty, které ukončily životy milionům lidí v čase 2. světové války. Snad pouze lidé, co pamatují střílení po jiných lidech, včetně likvidování dalších životů v plynových komorách, berou připomínku ukončení války s jitým pocitem zodpovědnosti a přáním, aby se podobné běsnění již nikdy neopakovalo.

STANISLAV ZEMAN

Listopadová

Kdo poklekne

k nohám matky

JAN DAWIDKO

Duha

Nebeskou plání

mraky se honí,

provazy deště

obloha chrlí.